Socialt företagande

Visionen vi har är att Göteborg är en stad där människor vill engagera sig och där engagemanget tas till vara. Vi vill att den innovationskraft och kreativitet som finns i staden ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och en bättre värld.

Socialt företagande – vad är det?

Socialt företagande är ett brett begrepp med en tydlig tanke: Att skapa företag som bidrar till ett bättre samhälle. Det är angeläget för Göteborgs Stad att ta vara på människors kraft att hitta nya lösningar på samhällsproblem. Det är också ett viktigt område för att nå en utveckling med fler hållbara företag i Göteborg.

Poängen med socialt företagande är att samhällsnytta går före vinstintresse. Men även om du inte drivs av pengar, så behövs pengar och affärsutvecklande insatser för att driva ett projekt eller en verksamhet så att den blir hållbar.

Business Region Göteborg har därför fått Göteborgs Stads uppdrag att under 2014-2016 skapa bättre förutsättningar för socialt företagande i staden. Det sker genom såväl finansiella som affärsutvecklande insatser.

Här nedan kan du läsa om våra olika finansiella och affärsutvecklande stöd; Vår utlysning Var-så-god(a), trygghet med hjälp av Mikrofonden Väst samt vårt samarbete med The Brewhouse Award.
Länger ner på sidan hittar du också de underlag för utbetalning som du behöver för att ansöka om utbetalning av stödet för Var-så-god(a).

Finansiella och affärsutvecklande stöd för socialt företagande

 

Var så god(a) - en hjälpande hand till dig som vill hjälpa andra
Utlysningen 15 januari - 1 mars är nu avslutad.

Var så goda socialt företagande göteborg

Nu är utlysningen avslutad för denna gång. Vi tackar för era ansökningar och besked kommer ges under maj månad.

Frågor om ansökningen?
Kontakta Maria Lindström, tel 031 - 367 61 66, maria.lindstrom@businessregion.se

 

Trygghet med hjälp av Mikrofonden Väst

I samarbete med Mikrofonden Väst erbjuder vi också mikrolån till verksamheter inom ramen för socialt företagande. Det kan exempelvis handla om hjälp med en checkkredit på banken så att du får bättre likviditetsflöde och klarar att betala innan pengar kommer in. Eller så kan du få hjälp med hyresgaranti om du skulle behöva ligga ute med pengar för framtida hyra. Grunden är densamma; Att du ska känna dig tryggare i din vardag och känna ett stöd i att finansierna går ihop i slutet av månaden. Så kan du koncentrera dig på din verksamhet utan att vara orolig.
Välkommen att kontakta Mikrofonden Väst för mer information och ansökning. Du hittar allt du behöver på http://www.mikrofondenvast.se/.

 

The Brewhouse Award

The Brewhouse Award har en kategori där för Sociala innovationer och socialt entreprenörskap, där nyskapande idéer tävlar om idéer som antingen främjar miljön, ökar förutsättningarna för utsatta människor att få arbete, förbättrar barn och ungas situation alternativt leder till ökat inflytande för äldre, ökad jämställdhet eller ökad integration. Mer information kommer under hösten 2016 för kommande tävling. Mer information hittar du på www.brewhouse.se

 

Information och underlag för projekt som beviljats finansiellt stöd i vår satsning "Var så god(a)"

Om du fått beviljat finansiellt stöd från oss ska du ansöka om utbetalning samt skicka in din del- eller slutrapport. Utbetalning kan ske högst tre gånger under projekttiden. Nedan hittar du de underlag du behöver.

Blankett för ansökan om delutbetalning
Denna blankett använder du när du ska ansöka om första eller andra utbetalningen. I samband med ansökan ska du också lämna in en lägesrapport.
Fildelrapport_utbetalning_webb.docx

Blankett för ansökan om slututbetalning
Denna blankett använder du när du ska ansöka om tredje och sista utbetalningen. Det är också denna blankett du ska använda om du endast väljer att begära ut en enda utbetalning under projekttiden. I samband med ansökan ska du också lämna in din slutrapport för projektet.
Filslutrapport_utbetalning_webb.docx

 

Socialt företagande är ett projekt som drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad.

Här kan du läsa mer om alla fantastiska projekt som hittills beviljats stöd>>

DELA:
TIPSA:
SKRIV UT:

Tip a friend

brg logo

Business Region Göteborg AB (BRG) är ett helägt, icke-vinstdrivande dotterbolag till Göteborgs Stadshus, vilket i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Vi representerar tretton kommuner i regionen.

Telefon 031-61 24 02, info@businessregion.se 
Besöksadress: Norra Hamngatan 14, Göteborg

Postadress: Box 111 19, 404 23 Göteborg

Följ oss

Detta är Business Region Göteborgs officiella webbplats.
Ansvarig utgivare: Patrik Andersson, utsedd av Myndigheten för radio och tv.

To the top of the page