Socialt företagande

Visionen är att Göteborg är en stad där människor vill engagera sig och där engagemanget tas till vara. Den innovationskraft och kreativitet som finns i staden ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och en bättre värld.

Socialt företagande – vad är det?

Socialt företagande är ett brett begrepp med en tydlig tanke: Att skapa företag som bidrar till ett bättre samhälle. Det är angeläget för Göteborgs Stad att ta vara på människors kraft att hitta nya lösningar på samhällsproblem. Det är också ett viktigt område för att nå en utveckling med fler hållbara företag i Göteborg.

Poängen med socialt företagande är att samhällsnytta går före vinstintresse. Men även om du inte drivs av pengar, så behövs pengar och affärsutvecklande insatser för att driva ett projekt eller en verksamhet så att den blir hållbar.

Business Region Göteborg fick i uppdrag av Göteborgs Stad att under 2014-2016 skapa bättre förutsättningar för socialt företagande i staden. Det skedde genom såväl finansiella som affärsutvecklande insatser. Här nedan kan du läsa om insatserna och projekten vi har genomfört.
 

Finansiella och affärsutvecklande stöd för socialt företagande

One Stop Academy

One Stop Academy är en social accelerator – Det är ett utvecklingsprogram inriktat mot socialt företagande. Programmet består av workshops och seminarier inom affärsutveckling, ledarskap, konceptutveckling – med det sociala entreprenörskapet som en röd tråd.

Följ länken och läs mer om One Stop Academy. Du kan även följa vad som händer i acceleratorn via #onestopacademy.

 

The Brewhouse Award - ansök 1-30 september 2016

The Brewhouse Award, Sveriges mest nyskapande idé- och innovationstävling, är en tävling som vänder sig till kreatörer och innovatörer inom arkitektur, dataspel, design och formgivning, film, foto, konst, kulturarv, litteratur, media och marknadskommunikation, mode, musik, måltid, scenkonst, slöjd och konsthantverk samt upplevelsebaserat lärande. Brewhouse har uppdraget att identifiera nya talanger inom ovan branscher och dessa branscher ryms inom begreppet Kulturella och kreativa näringar, KKN.

Tävlingen har tre kategorier; "Av och med unga", "Sociala innovationer och socialt entreprenörskap" och "Öppen ansökan – fritt skapande".

Specialpris för socialt företagande
I kategorin "Sociala innovationer och socialt entreprenörskap" finns ett specialpris på 50 000 kronor till förstapristagaren i The Brewhouse Award.  I denna kategori tävlar nyskapande idéer som antingen främjar miljön, ökar förutsättningarna för utsatta människor att få arbete, förbättrar barn och ungas situation alternativt leder till ökat inflytande för äldre, ökad jämställdhet eller ökad integration. I denna kategori tävlar du som är 21 år och uppåt. Pristagaren ska ha registrerad ideell eller ekonomisk verksamhet (dock ej enskild firma), med aktivitet främst inom Göteborgs stad.

Bakom priset står Business Region Göteborg och Göteborgs Stads satsning på socialt företagande.

Tävlingen pågår mellan den 1 och den 30 september 2016.

Läs mer och ansök här >>

 

Var så goda socialt företagande göteborgVar så god(a) - en hjälpande hand till dig som vill hjälpa andra. Utlysningen 15 januari-1 mars är avslutad.

Frågor om ansökningen?
Kontakta Maria Lindström, tel 031 - 367 61 66, maria.lindstrom@businessregion.se

Information och underlag för projekt som beviljats finansiellt stöd i vår satsning "Var så god(a)"
Om du fått beviljat finansiellt stöd från oss ska du ansöka om utbetalning samt skicka in din del- eller slutrapport. Utbetalning kan ske högst tre gånger under projekttiden. Nedan hittar du de underlag du behöver.

Blankett för ansökan om delutbetalning
Denna blankett använder du när du ska ansöka om första eller andra utbetalningen. I samband med ansökan ska du också lämna in en lägesrapport.
Fildelrapport_utbetalning_webb.docx

Blankett för ansökan om slututbetalning
Denna blankett använder du när du ska ansöka om tredje och sista utbetalningen. Det är också denna blankett du ska använda om du endast väljer att begära ut en enda utbetalning under projekttiden. I samband med ansökan ska du också lämna in din slutrapport för projektet.
Filslutrapport_utbetalning_webb.docx

 

Trygghet med hjälp av Mikrofonden Väst

I samarbete med Mikrofonden Väst erbjuder vi också mikrolån till verksamheter inom ramen för socialt företagande. Det kan exempelvis handla om hjälp med en checkkredit på banken så att du får bättre likviditetsflöde och klarar att betala innan pengar kommer in. Eller så kan du få hjälp med hyresgaranti om du skulle behöva ligga ute med pengar för framtida hyra. Grunden är densamma; Att du ska känna dig tryggare i din vardag och känna ett stöd i att finansierna går ihop i slutet av månaden. Så kan du koncentrera dig på din verksamhet utan att vara orolig.
Välkommen att kontakta Mikrofonden Väst för mer information och ansökning. Du hittar allt du behöver på http://www.mikrofondenvast.se/.

 

Socialt företagande är ett projekt som drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad.

Här kan du läsa mer om alla fantastiska projekt som hittills beviljats stöd>>

DELA:
TIPSA:
SKRIV UT:

Tip a friend

brg logo

Business Region Göteborg AB (BRG) är ett helägt, icke-vinstdrivande dotterbolag till Göteborgs Stadshus, vilket i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Vi representerar tretton kommuner i regionen.

Telefon 031-61 24 02, info@businessregion.se 
Besöksadress: Norra Hamngatan 14, Göteborg

Postadress: Box 111 19, 404 23 Göteborg

Följ oss

Detta är Business Region Göteborgs officiella webbplats.
Ansvarig utgivare: Patrik Andersson, utsedd av Myndigheten för radio och tv.

To the top of the page