ICT, Informations- och kommunikationsteknik

ICT har blivit en integrerad del av vårt samhälle. I Göteborgsregionen finns spetskompetens inom flera områden, som telematik, mikrovågsteknologi och digital visualisering. Business Region Göteborg förser dig med kunskap, kontakter och öppnar dörrar för dig som vill vara en del av branschen.

Elektronikföretagen i Göteborg instiftar nya pris.

Elektronikföretagen i Göteborg instiftar nya pris.

ICT är en av Göteborgsregionens starkaste tillväxtbranscher med drygt 5300 olika företag. Här finns bland annat Ericsson med koncernens näst största anläggning för forskning och utveckling, Volvo IT, Telia Sonera och Saab Microwaves.

ICT används i hela samhället och tillämpningsområdena är många och skiftande. Vi på BRG inriktar våra insatser speciellt till fem kategorier, som vi bedömer är starka i Göteborgsregionen och som har en god tillväxtpotential. De fem områdena är:

  • Inbyggda system
  • Infrastruktur och molntjänster
  • Mobil teknologi
  • Visualisering och spel
  • Mikrovågsteknologi

 

Miljöer för innovation

Göteborgsregionen är en gynnsam miljö för aktörer inom ICT. Här finns två universitet som bedriver kvalitativ forskning och utbildning, flera stora industriföretag samt nära samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Här finns också närvaron av stora branscher med behov av nya IT-lösningar, som fordonsindustrin, logistiksektorn och life science.

Tvärvetenskapligt och branschöverskridande samarbete kanaliseras genom tre science parks där Lindholmen Science Park, med fokus på fordon, ICT och media, är den största. På Lindholmen finns bland annat Vehicle ICT Arena som verkar inom fordons-IT, TUCAP som är ett utvecklingscenter för ICT- funktioner i ambulanssjukvården och Visual Arena – en neutral miljö för utvecklingsprojekt inom visualisering. Här finns också Open Arena, som är en fysisk mötesplats för öppen innovation och forskningssamarbeten över gränserna.

I Göteborg finns även flera inkubatorer, som Chalmers Innovation och Sahlgrenska Science Park, där nya projekt och spin-off företag får hjälp med exempelvis affärsutveckling, lokaler och finansiering.

Det här gör vi

Business Region Göteborg stärker ICT-branschen genom att initiera och medverka i nätverk, spetskompetenskluster och mötesplatser. Vi är även en part i forskning- och utvecklingsprojekt och har valt att lägga extra tyngd kring ett antal områden som behövs för att klara kommande utmaningar inom hållbarhet, hälsa och mobilitet:

  • e-Hälsa
  • Smarta nät
  • Logistik, transport, affärssystem

 

Business Region Göteborg förmedlar även kontakter samt stöttar företag och investerare som är intresserade av att etablera sig eller expandera här.

För dig som vill veta mer om vad som händer inom ICT-området i vår region erbjuder vi ett kostnadsfritt nyhetsbrev >

Goda förutsättningar
5300 ICT-företag med drygt 26 500 ICT-specialister
3 science parks: Lindholmen, Johanneberg och Sahlgrenska Science Park.
Chalmers tekniska högskola: cirka 10 000 studenter, fyra institutioner med ICT-relaterad forskning och sex spetskompetensprofiler inom komponenter, system och mjukvara.
IT-universitetet är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom IT och kommunikation.

Regionala tillgångar inom ICT

Antennforskningscentrum Chase >
Bedriver forskning i samverkan mellan Chalmers och ett 15-tal företagspartners. Inriktningen är tillämpad forskning inom antennsystem, sensorsystem, biomedicinsk elektromagnetism, kommunikationssystem och signalbehandling.

Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen >
En intresseorganisation för dig som är verksam inom IT och digital kompetens. Dataföreningens verksamhet sker över hela Sverige och är organiserad i geografiska områden, så kallade kretsar.

Elektronikindustriföreningen i Göteborg, EIG >
EIG är en fristående, ideell förening som har till uppgift att företräda, hävda och utveckla elektronikindustrins intressen i Västsverige. Främst för små till medelstora elektronikföretag. EIG utser bland annat årets elektronikföretag och driver seminarier.

Embedded Gothenburg >
En grupp för nätverkande för alla som jobbar med inbyggda system i Göteborg och Västra Sverige.

Fibre Optic Communications Research Centre, Force >
Ett Chalmersbaserat centrum med syfte att koordinera all relevant forskning kring optisk fiberkommunikation. Forskningen är tvärdisciplinär och spänner över hela kedjan från komponenter till system och från analys till experiment.

GigaHertz centrum >
Ett internationellt konsortium mellan Chalmers och industrin i syfte att snabbare ta forskningen i mikrovågs- och terahertzteknologier till nyttiggörande inom trådlös kommunikation, försvar, säkerhet och rymd.

GREAT >
En intresseförening som arbetar för att utveckla IT- infrastrukturen i Västsverige.

Invest ICT >
Invest ICT skapades för att hjälpa små och medelstora svenska it- och telekomföretag att komma i kontakt med utländska partners och investorer. Invest ICT har personal i USA, Kina, Indien, Japan, Taiwan och Sydkorea.

IT&Telekomföretagen >
IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom sektorn. Verkar för att utveckla marknaden, med fokus på att bland annat tydliggöra nyttan av IT och telekom.

Microwave Road >
Nationellt kluster inom mikrovågsteknologi som fokuserar på internationellt gångbar teknik och affärsutveckling. Samlar och organiserar industri, universitet, forskningsinstitut samt regionala och nationella samhällsaktörer.

Software Center >
Arbetar i ett strategiskt partnerskap med industrin för att snabba på införandet av nya metoder för programvaruteknik.

Sweden Mobile Association >
Nätverk för det mobila Sverige, framförallt på den internationella scenen.

Viktoria Swedish ICT >
Ett ideellt IT-forskningsinstitut med fokus på fordons- och transportinformatik som sysselsätter cirka 30 forskare.

Här hittar du fler ICT-relaterade nätverk och mötesplatser >

 

DELA:
TIPSA:
SKRIV UT:

Tip a friend

brg logo

Business Region Göteborg AB (BRG) är ett helägt, icke-vinstdrivande dotterbolag till Göteborgs Stadshus, vilket i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Vi representerar tretton kommuner i regionen.

Telefon 031-61 24 02, info@businessregion.se 
Besöksadress: Norra Hamngatan 14, Göteborg

Postadress: Box 111 19, 404 23 Göteborg

Följ oss

Detta är Business Region Göteborgs officiella webbplats.
Ansvarig utgivare: Patrik Andersson, utsedd av Myndigheten för radio och tv.

To the top of the page