Finansieringsstöd och vägledning för dig inom marin energi

Jobbar du med energi i någon form kan det löna sig att ha koll på Energimyndigeten och SP. Energimyndigheten kan ge finansiering. SP kan ge stöd i olika ansökningsförfaranden och har forskningskomptens.

Pierre Ingmarsson, SP och Mikael Fjällström, Energimyndigheten

Pierre Ingmarsson, SP och Mikael Fjällström, Energimyndigheten

Västsvensk komptens stark inom marin energi

Energimyndigheten och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är eniga om att marin energi är på frammarsch och att Västsverige starkt inom denna sektor.
 
- Framtidens klimatsmarta energiförsörjning kräver många olika lösningar inom energi. Marin energi är en viktig del och vågkraft har en stor potential att utgöra en mycket viktig kompletterande förnybar energikälla, säger Mikael Fjällström, enhetschef på Energimyndigheten.

SP har kontor i Göteborg och Pierre Ingmarsson, som är projektledare där menar att Västsverige har starka utvecklingsbolag inom marin energi. Han nämner Minesto, Waves4Power, WaveTube och Seabased.

Energimyndigheten och SP – två aktörer som vill ta forskning till marknad

Energimyndigheten har ett marint energiprogram, men har också en affärsutvecklingsenhet som arbetar med både start-up bolag och tillväxtbolag inom grön teknik. De vänder sig till de som är redo att ta steget från forskning ut till marknad. De erbjuder finansiering, men har alltid krav på medfinansiering av privat kapital.
 
SP är engagerade i den marina energisektorn och har forskning inom området och ansvarar för att stödja sektorn. De hittar spännande idéer och arbetar med tillämpad forskning - forskning som omedelbart leder till exempelvis nyttiga produkter som kan börja produceras. SP sammanför industri och akademi för en bättre teknikutveckling.
 
- Med utvecklingsbolag, såsom till exempel Waves4Power, tittar vi på vilka finansieringsmöjligheter som finns och vad företagen behöver göra innan de kan förverkliga sina idéer, säger Pierre Ingmarsson, projektledare på SP.

Vägledning kring hur offentliga medel fungerar

Både SP och Energimyndigheten är eniga om att industrier behöver mycket information och stöd i hur offentliga medel fungerar – inte minst vilka krav som ställs då man söker EU-medel. Utvecklingsbolag lotsas hos Energimyndigheten till olika instanser i innovationskedjan. Det är vanligt att företag inte alls förstår hur man ska gå till väga och vad som behöver vara på plats för att kunna ta nästa steg i kedjan. De vet oftast inte vad som krävs för att privat kapital ska in.
 
SP har i uppdrag av staten att stödja företagen, men det är inte vanligt att de till exempel skriver en hel ansökan. Däremot går de ofta med som partner i projekt och därmed får det sökande bolaget/bolagen ta del av SPs forskarkompetens.
 
Energimyndigheten stödjer i EU-ansökningar, såsom Horizon 2020, genom planeringsbidrag. Myndigheten har också startat ett havsenergiprogram – en satsning som visar att Sverige tar området på allvar. Myndigheten ser också flera starka utvecklingsbolag, som är redo att ta steget mot att kommersialisera sina produkter genom vårt affärsutvecklingsstöd.
 
- En projektidé måste ha en värdekedja. Det är ofta svårt för ett litet eller medelstort företag att fylla hela den värdekedjan själv. Klarar man inte det på egen hand, kan man som bolaget Waves4Power har gjort, söka stöd direkt hos Energimyndigheten. Och vill man ha ett samverkansprojekt, som kräver neutral part, så är SP ett bra alternativ, säger Mikael Fjällström. 
 

Energimyndigheten – forskning och innovation

Energimyndigheten stödjer genom finansiering, teknisk kompetens och marknadskännedom. Tillsammans med svenskt näringsliv arbetar de för att driva på utvecklingen och omställningen till ett mer hållbart energisystem. Mer info på www.energimyndigheten.se
 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. Ett av affärsområdena är energi och här har man resurser i form av laboratorier och kompetens. SP leder utvecklingen av nya teknik- och processlösningar för effektivare resurs- och energianvändning och lägre miljöpåverkan. SP kan fungera värdorganisation, vilket man är till exempel för både Offshore Väst och Maritima Klustret. Mer info på www.sp.se
 

Tips – Nytt nätverk för den maritima branschen

Om du tyckte det var intressant att läsa om det här, kanske du även är intresserad av det här >

DELA:
TIPSA:
SKRIV UT:

Tip a friend

brg logo

Business Region Göteborg AB (BRG) är ett helägt, icke-vinstdrivande dotterbolag till Göteborgs Stadshus, vilket i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Vi representerar tretton kommuner i regionen.

Telefon 031-61 24 02, info@businessregion.se 
Besöksadress: Norra Hamngatan 14, Göteborg

Postadress: Box 111 19, 404 23 Göteborg

Följ oss

Detta är Business Region Göteborgs officiella webbplats.
Ansvarig utgivare: Patrik Andersson, utsedd av Myndigheten för radio och tv.

To the top of the page