Branschutveckling

Vi initierar branschsamarbeten som leder till kommersiellt bärkraftiga innovationer. Det gör vi genom att identifiera styrkeområden, knyta samman människor från företag, akademi och offentlig verksamhet i värdefulla nätverk. Vi hjälper gärna ditt företag att bli en del av något större.

Mer om Branschutveckling

Referenser

 • Från affärsidé till unik biltvätt

  Han är en entreprenör ut i fingerspetsarna. Men när Aleksandar Krga steg in på BRG Business Center i Angered vintern 2013 hade han för många bollar i luften. Tack vare hjälpen att skapa ett tydligare fokus har han fått en flygande start på sitt företag.

  Läs mer
 • Omnisys får hjälp att höras i rymden

  Göteborgsföretaget Omnisys mätinstrument ute i rymden hjälper forskningen att förstå jordens klimatförändringar. Ändå är det svårt med finansieringen. Tack vare Business Region Göteborg får företaget hjälp att docka an mot rätt instanser i EU. Men det hela började med en helt an…

  Läs mer
 • ElectriCity sätter sladd på bussen

  Utsläppsfria elbussar som ljudlöst glider fram genom staden, som släpper av passagerare inomhus och drivs av förnybar el. Det är ett av de innovativa projekt som Business Region Göteborg är med och förverkligar. 2015 blir Göteborg testarena för den moderna busslinjen.

  Läs mer
 • Sykes stannade för att växa

  2010 agerade det globala kundserviceföretaget Sykes på nya direktiv från ledningen. Etableringar i Sverige hade fram till dess skett på landsbygden men nu såg behoven annorlunda ut, siktet var inställt på en miljö att växa i. Etableringsresan slutade på Lindholmen i Göteborg.

  Läs mer

Hitta rätt nätverk & mötesplatser

Vilken bransch du än verkar i har vi ett stort nätverk i hela regionen. Vill du träffa andra i samma situation eller hitta nya samarbetspartners från andra branscher? Vi hjälper dig med kontakterna.

Hitta nätverk och mötesplatser

Hitta företag i regionen

Som företagare är du i gott sällskap i Göteborgsregionen. Här finns 750 olika branscher representerade. I våra databaser kan du söka efter svenska och utlandsägda företag som valt att etablera sig i regionen.

Hitta företag

Möjligheternas region

Det är många faktorer som påverkar när du väljer att etablera en verksamhet eller investera i något nytt. Har regionen rätt strategiskt läge? Hur ser tillväxten ut inom de områden som är viktiga för just ditt företag? Och hur är det att leva i regionen? Här kan du bilda dig din egen uppfattning.

1234567890
 • 5,900,000
  personer flög år 2013 till eller från Göteborg
 • 50,000
  studenter studerar i Göteborg
 • 471,654
  personer är anställda i regionen
Mer om Göteborgsregionen

brg logo

Business Region Göteborg AB (BRG) är ett helägt, icke-vinstdrivande dotterbolag till Göteborgs Stadshus, vilket i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Vi representerar tretton kommuner i regionen.

Telefon 031-61 24 02, info@businessregion.se 
Besöksadress: Norra Hamngatan 14, Göteborg

Postadress: Box 111 19, 404 23 Göteborg

Följ oss

Detta är Business Region Göteborgs officiella webbplats.
Ansvarig utgivare: Patrik Andersson, utsedd av Myndigheten för radio och tv.

To the top of the page