VINNOVA satsar på F&U inom ICT i Västsverige
VINNOVA har under våren via ett antal program valt att satsa på ett antal forskningsprojekt, satsningar och företag inom ICT i Västsverige. Projekten som finansierings sträcker sig från forskningsprojekt inom kvantkaskadlasrar och THz-system vid Chalmers över satsningar kring Smarta textilier vid Högskolan i Borås till F&U-projekt inom klimatsmarta värmesystem hos Göteborgsföretaget NordIQ.

100 miljoner kronor satsas på banbrytande informations- och kommunikationsteknik
I en ny VINNOVA-satsning finansieras tio banbrytande tekniska lösningar inom informations- och kommunikationsteknologi med 100 miljoner kronor. Projekten handlar bland annat om optisk kommunikation, avancerad multimediateknik för vårdsektorn och trådlösa sensornätverk.

Banbrytande IKT – 3 satsningar utvalda vid Chalmers


Satsningen ”Banbrytande IKT” finansierar utvecklingen av banbrytande tekniska resultat inom inbyggda system, programvara och hårdvara. På sikt ska projekten ge framgångsrika kommersiella lösningar för den svenska systemindustrin. Sammanlagt finansieras tio projekt med 100 miljoner kronor under 2008-2010. Urvalet har gjorts i nära samarbete med ett stort antal företrädare från industri och akademi. Totalt ansökte 90 projekt om cirka 800 miljoner kronor. På Chalmers finansieras tre projekt med drygt 34 miljoner kronor:

Kvantkaskadlasrar för telekommunikation, Chalmers (12 465 000 kr)
Utveckling av kvantkaskadlasrar för telekommunikation, med fokus stor bandbredd. Kontakt: Thorvald Andersson, Chalmers.

Avancerade optiska kommunikationsteknologier för access och transport, Chalmers (9 000 000 kr)
Utveckling av nyckelteknologier för optisk kommunikation, med fokus på koherent kommunikation. Kontakt: Magnus Karlsson, Chalmers.

Plattform för MMIC baserade THz system, Chalmers (12 900 000 kr)
Utveckling av elektroniska kretsar som kan anpassas till olika tillämpningar, med fokus på frekvenser över 100 GHz. Kontakt: Herbert Zirath, Chalmers.

Forska & Väx finansierar F&U-projekt vid fem västsvenska ICT-företag


VINNOVA finansierar genom Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Företag kan söka finansiering för tre typer av erbjudande: genomförande av FoU-projekt, förstudie inför FoU-projekt samt behovsidentifiering inför FoU-projekt. I VINNOVA-programmet Forska&Väx första omgång i år finansieras 60 småföretag med sammanlagt 50 miljoner kronor. Det kom in fler än 400 förslag på sammanlagt mer än 600 miljoner kronor.

Bland de utvalda F&U-projekten får två västsvenska ICT-företagen finansiering:
NordIQ, Västra Frölunda, 1 700 400 kr, klimatsmart värmesystem
Admeta, Göteborg, 1 300 000 kr, marknadsplats för annonsköpare och annonssäljare på Internet

Finansiering av förstudier inför FoU-projekt går till tre västsvenska ICT-företag:
Setek Elektronik, Mölndal, 300 000 kr, diagnosinstrument för fordonselektronik
Smoltek, Göteborg, 500 000 kr, nanofibrer för elektronikindustrin
EnMesh, Göteborg, 400 000 kr, programverktyg för interaktiv optimering av produkters

Läs mer om Forska&Väx.

Boråssatsning på Smart Textiles får VINNVÄXT-finansiering


VINNOVA finansierar fyra nya satsningar inom VINNVÄXT-programmet. Smart Textiles i Boråsregionen är ett av dem och finansieras med sju miljoner kronor per år i åtta år.

Den tredje omgången av VINNOVAs VINNVÄXT-program har avslutats. Satsningen riktar sig till tidiga tillväxtinitiativ med stor tillväxtpotential. Under 2006 fick 5 initiativ, av 86 sökande, finansiering under två år för att bygga vidare på sina satsningar. I fyra av dessa går nu VINNOVA in med en mer långsiktig finansiering. Smart Textiles i Sjuhäradsbygden finansieras med sju miljoner kronor per år i åtta år. Smart Textiles har tagit regionens mångåriga tradition av textil och konfektion ett stort steg vidare till ”Smarta Textilier”, baserade på ny forskning och teknologi, nya produkter och nya material. Kontaktperson: Erik Bresky.

Två projekt i Västsverige kring framtidens e-tjänster finansieras


VINNOVAs satsning ska ge forskare möjlighet att, i samarbete med offentliga organisationer och näringsliv, förenkla och tydliggöra effektiva verksamhets- och affärsmodeller. Affärsmodeller är ett växande område där VINNOVA finansierar utvecklingen av framtidens e-tjänster. Företag och offentliga organisationer ska erbjudas verktyg för att kunna förnya och effektivisera sina tjänsteleveranser med hjälp av e-tjänster. Två västsvenska projekt finansieras:

Tjänster för OFFEntlig Effektiv handel (TOFFEE) vid Högskolan i Skövde finansieras med 4 miljoner kronor för att tillsammans med Västra Götalandsregionen utveckla en e-marknadsplats som möjliggör för företag och organisationer att effektivt bedriva handel med regionens alla verksamheter samtidigt.

Tjänsteorienterade affärsmodeller för affärssystem vid Göteborgs universitet finansieras med 2,8 miljoner kronor för utveckla och utvärdera hållbara tjänsteorienterade affärsmodeller för affärssystem.
 
För mer information: www.vinnova.se

Text: Erik-Wilhelm Graef Behm, IT Centrum Väst (ITCV)

POSTADRESS
Business Region Göteborg AB
Box 111 19
411 14 Göteborg
Besöksadress
Norra Hamngatan 14, 1 tr

Telefon: +46 31 61 24 02
Fax: +46 31 61 24 01
E-mail