Kursen som får små företag att tänka stort
Christina Van Horik
– Fastän vi är små har vi börjat arbeta mer som ett större företag. De här stegen hade vi aldrig vågat ta utan stödet från våra mentorer under kursen, säger Christina van Horik ekonomiansvarig och en av grundarna till Sea-Air Logistics AB, ett företag som hjälper företag med transporter och spedition världen över.

Christina van Horik deltog i den årslånga kursen som avslutades i april i år. Hon tycker att kursen var väldigt bra, lärorik och underhållande med olika föreläsare i varje ämne. Mellan varje kurstillfälle fick deltagarna en hemuppgift.

– Vi tog fram en handlingsplan och gick faktiskt gick hem och genomförde förändringarna tack vare upplägget på kursen.

I praktiken innebar det att Sea-Air Logistics redan under kursens gång byggde om sina lokaler, rekryterade en ny medarbetare och började arbeta mer aktivt med affärsutveckling, personalmotivering och ledarskap.

– Nyanställningen gjorde att vi fick in ny kompetens och därmed kunde vi ta hand om flera uppgifter som tidigare lagts ut på underleverantörer, vilket i sin tur betydde att vi avsevärt kunde förbättra våra marginaler.

Per Bäckman rådgivare inom Tillväxt 2000/Mikro och har stöttat flera företag under kursens gång.

– Vi ser en dramatisk förändring bland deltagarna i första omgången. Företagen har i snitt anställt en och en halv person, redan under kursens gång.

Det goda resultatet, säger Per Bäckman, är ett resultat av kombinationen inspiration — rådgivning — praktiskt arbete.

Fakta: Strategisk affärsutveckling
Kursen ”Strategisk affärsutveckling” erbjuds medlemsföretag som deltar i Business Region Göteborgs utvecklingsprogram för tillväxtföretag; Tillväxt Mikro och Tillväxt 2000. Kursen riktar sig till företag med 2-10 anställda och som vill öka tillväxttakten i företaget. Kursen pågår ett år och målet är att deltagarna ska tänka i nya banor och ta fram konkreta handlingsplaner som parallellt med kursen implementeras i företaget. I kursavgiften ingår 20 timmars rådgivning samt 8 träffar.

OBS! En ny kurs startar den 4 september 2008. Anmälan senast 28 augusti.

Läs mer om Sea-Air Logistics:
http://www.seaair.se/

Uppdaterad: 2009-01-05
Dela