Göran Johansson hyllas i Kina
Pressmeddelande 2008-11-06

Göteborg och Shanghai har varit systerstäder i över två decennier. Nästan lika länge har Göran Johansson varit en stark drivkraft i utbytet. I dag får han Magnoliapriset för sitt arbete.

Kommunstyrelsens ordförande har med kraft stöttat och byggt upp de goda relationerna mellan Göteborg och Shanghai. Partnerskapsavtalet har huvudsakligen syftat till att främja samarbete och utbyte mellan universiteten, näringslivet och städerna inom områden som ekonomi, handel, vetenskap, teknologi, kultur, utbildning, hälsa och miljövård. Utbytet mellan de båda systerstäderna har samordnats av Business Region Göteborg.

Ett exempel på betydelsen av samarbetet är det stora och växande antalet affärsutbyten som skett. Exporten till Kina har ökat mer i Göteborgsregionen än i övriga Sverige. Mellan 1997 och 2003 växte till exempel Göteborgsregionens Kinaexport med 750 procent, i jämförelse med hela Sveriges export på 116 procent.

Under åren som gått har många delegationsresor gjorts till de båda städerna och genom dessa har systerstadsrelationen kunnat utvecklas. Göran Johansson är just nu på plats i Kina och i dag tar han emot det prestigefyllda Magnoliapriset av Shanghais borgmästare Han Zheng. Efter prisutdelningen åker Göran Johansson vidare till Peking för att där delta i en systerstadskonferens. Shanghai har bland sina över sextio systerstäder valt ut fyra som ska delta på konferensen. Göteborg är en av dessa.

Fakta Magnoliapriset:
Utmärkelsen Magnoliapriset delas varje år ut till personer som på olika sätt har bidragit till Shanghais utveckling. Priset har fått sitt namn efter Shanghais officiella blomma, magnolian. En annan Göteborgare har tidigare fått utmärkelsen, det förra moderata kommunalrådet Lars-Åke Skager.

För mer information kontakta:
Ulf Landin, Marknad och kommunikationschef, Business Region Göteborg, 0707-61 06 10

Business Region Göteborg arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning samt ett diversifierat näringsliv i regionen.

Ladda ned pressmeddleandet här>>Word

Uppdaterad: 2008-11-07
Dela