DigIT: För sjunde året i rad
Tisdagen den 27 maj anordnades DigIT för sjunde året i rad av IT Centrum Väst (ITCV).  DigIT är en nätverksträff för VD:ar och ledande befattningshavare inom IT-branschen och en neutral arena att såväl få inblick i nya områden och ICT-företag som ett tillfälle att mingla och träffa kollegor.

Föredragshållare vid denna DigIT-träff var Nicklas Raask, Validate (www.validate.se) som talade om ”Leverera mer, på kortare tid och med högre kvalitet, affärsdriven testutveckling” samt Patric Bottne från CamClic (www.camclic.com) som talade om ”Alive On The Real World Web - Hur man ansluter saker & ting i den fysiska världen mot internet”. För dig som inte hade möjlighet att lyssna till Nicklas och Patric, se artiklar separat i detta nyhetsbrev.

I pausen gavs tillfälle att träffa rådgivare från Enterprise Europe Network, ett europeiskt nätverk som tillhandahåller EU-rådgivning. Små och medelstora företag kan få svar på sina EU-frågor, lämna feedback till Europeiska Kommissionen, få stöd till att delta i FoU-samarbeten, eftersöka europeiska affärssamarbeten och få teknikstöd till företaget. Enterprise Europe Network är en sammanslagning av de två tidigare europeiska nätverken Euro Info Centre (EIC) och Innovation Relay Center (IRC). Av såväl sorlet som de ansträngningar som behövdes för att samla deltagarna efter pausen att döma fanns inte brist på samtalsämnen.

Text: Erik-Wilhelm Graef Behm, IT Centrum Väst (ITCV)

POSTADRESS
Business Region Göteborg AB
Box 111 19
411 14 Göteborg
Besöksadress
Norra Hamngatan 14, 1 tr

Telefon: +46 31 61 24 02
Fax: +46 31 61 24 01
E-mail