Vill du att ditt företag ska växa på en internationell marknad?
Nu finns det möjlighet att ansöka om en utvecklingscheck på högst 50 000 kr under perioden 1 juli – 1 dec 2012. Västra Götalandsregionen har fått i uppdrag av regeringen att fördela medel till affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom det nationella programmet Främja kvinnors företagande.
Av de tilldelade medlen har regionutvecklingsnämnden beslutat att avsätta 1 miljon kronor till utvecklingscheckar under 2012. Detta är en pilotsatsning med målet att öka lönsamheten i små och medelstora företag genom ökad internationalisering.

Målgrupper:
Målgrupper för utvecklingscheckarna är små och medelstora företag, som ägs (till minst hälften) och drivs av en kvinna. Företaget måste också vara verksamt i Västra Götaland.

Villkor:
Företag kan ansöka om en utvecklingscheck på högst 50 000 kr. Utvecklingschecken får utgöra högst 50 procent av företagets kapitalbehov för aktuell insats.

Sökande företag ska ha en omsättning på lägst ca 500 tkr/år, ha högst 250 anställda och goda förutsättningar för att växa.

Med ansökan ska företaget bifoga en utvecklingsplan för insatsen, registreringsbevis samt årsredovisning.

OBS! Stödet får inte användas för att täcka företagets löpande utgifter.

Ansökan:
Ansökningsblankett mejlas efter kontakt med någon av nedanstående handläggare vid Regionutvecklingssekretariatet.

Ansökan som kommer in efter den 1 december 2012 behandlas inte.

Beslut:
Beslut om utvecklingscheck tas löpande så länge det finns pengar att fördela. Beslutet kan inte överklagas, eftersom det bygger på bedömning.

Kontaktpersoner:
Kontakta någon av nedanstående handläggare om du är intresserad.
• Jane Boyton, 010-44 11 645, jane.boyton(a)vgregion.se
• Marie Sjövall, 010-44 11 649, marie.sjovall(a)vgregion.se
• Marianne Gustafsson, 010-44 13 687, marianne.gustafsson(a)vgregion.se

Uppdaterad: 2012-06-27
Dela