Viktigt med AP-fond i Göteborg
Enligt Buffertkapitalsutredningen, som nu lagts fram, föreslås att dagens struktur med fem AP-fonder avvecklas och att den övergripande administrationen och förvaltningen av buffertkapitalet samlas i en ny myndighet, Pensionsreservsstyrelsen. Två av AP-fonderna har hemvist i Göteborg.
Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson kommenterar utredningen:

"Det är viktigt att viktigt att AP-fondsystemet finns kvar i Göteborg av framför allt två skäl.

Göteborg är Nordens viktigaste exportregion. AP-fondernas närvaro i regionen är avgörande för att vi ska kunna behålla den finansiella kompetens som våra stora, internationella företag behöver. Detta är viktigt även ur ett nationellt perspektiv.

Det är också nödvändigt att sprida riskerna. En geografisk spridning av förvaltningen bidrar även till en riskminimering som i sin tur ger bättre pensioner."

Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg
Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg
Foto: Johannes Berner
Uppdaterad: 2012-08-21
Dela