Undvik konkurs pga sena betalningar
Sena betalningar som leder till att Europas företag hamnar i ekonomiskt obestånd innebär 450 000 förlorade arbetstillfällen i Europa varje år. I år svarar så många som 57 % av företagen i Europa att de har problem med likviditeten pga. sena betalningar, en ökning med 10 % jämfört med 2011. Detta vill EU-kommissionen motverka.
Genom ett direktiv (2011/7/EU) ska EU-kommissionen motverka sena betalningar vid handelstransaktioner. Direktivet ska vara implementerar i alla medlemsländer och Kroatien senast den 16 mars 2013 men EU-kommissionen vill se en snabbare implementering än så genom en informationskampanj. Kampanjen sätter stor vikt vid att Europas små och medelstora företag ska känna till de nya rättigheterna som direktivet ger och hur de kan ta tillvara dessa.

De nya reglerna är enkla:

  • Offentliga myndigheter måste betala varor och tjänster inom 30 dagar, endast i undantagsfall accepteras 60 dagar
  • Avtalsfrihet mellan företag; företag bör betala sina fakturor inom 60 dagar, om inget annat uttryckligen är överenskommet
  • Företag har automatisk rätt att kräva ränta för sena betalningar och kan få ett fast minimibelopp om 40 euro för omkostnader för betalningskrav
  • Den lagstadgade räntan för sen betalning ökas till minst 8 procentenheter över Europeiska centralbankens ränta. Offentliga myndigheter får inte fastställa en dröjsmålsränta under denna tröskel
  • Företag ska lättare kunna påtala oskäliga villkor och praxis vid nationell domstol
  • En ökad öppenhet och medvetenhet; alla medlemsländer ska offentliggöra dröjsmålsräntan så att alla inblandade parter är informerade
  • Medlemsländerna uppmuntras att ska en uppförandekod gällande snabba betalningar
  • Medlemsländerna får behålla eller införa lagar och regler som är mer gynnsamma för kreditgivaren än de bestämmelser som anges i direktivet
Uppdaterad: 2012-10-27
Dela