Tyck till om föreslagna EU-krav på produkter och tjänster
I sitt lagstiftningsarbete undersöker EU-kommissionen vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra tillgängligheten till produkter och tjänster på den europeiska marknaden. Med tillgänglighet menas att personer med funktionsnedsättning ska ha samma tillgång som andra till den fysiska miljön, till transporter, IT och andra resurser, produkter och tjänster.
Genom en enkät vill EU-kommissionen få en bättre förståelse för viktiga branschers situation och identifiera problemområden utifrån företagens perspektiv. Det handlar om en anpassning av varor och tjänster över lag och INTE om hjälpmedel för funktionshindrade.

Ta chansen att vara med och påverka genom att svara på enkäten här.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Anna Larsson på
anna.larsson@businessregion.se eller 031-367 61 43.

Tack för ditt deltagande!

Anna Larsson
Enterprise Europe Network
Business Region Göteborg

Uppdaterad: 2012-05-25
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.