Till salu: digitala superkrafter
Foto: Johannes Berner
NetRelations säljer helhetslösningar på nätet — och strategin har varit lyckad. Webbyrån utsågs nyligen till Årets tillväxtföretag i Göteborg. Vd:n Jan Kjellberg ser ett värde i att bli större:
— Då kan vi få stora aktörer som kunder och göra det vi tycker mest om, säger han.
För sju år sedan hade Göteborgsföretaget NetRelations fem anställda.Man arbetade inom ramen för en reklambyrå och var främst en intern digital produktionsbyrå, men kände att området inte var det som medarbetare helst ville jobba inom. Det var dags att tänka nytt — och tänka större. Man ställde sig frågor som "vad är vi bra på?", "vad tjänar vi pengar på?" och Slutsatsen blev att NetRelations skulle fokusera på att bygga enbart webbplatser, intranät och portaler.

- Det handlade om att styra om nyttoeffekterna för våra kunder, säger Jan Kjellberg.
 
- Vi genomförde teknisk optimering av webbplatserna som levererades. Enkelt uttryckt innebar det att de hamnade högre upp i sökmotorer genom att vi vägde in hur Googles "spindel" Googlebot fungerar.
 
Målet sattes högt — företaget skulle bli bäst i Sverige inom sitt område — och satsningen har slagit väl ut. Det har fortsatt hända mycket och NetRelations har nu sextio medarbetare fördelade på kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö. Som ett kvitto på framgången kommer en färsk utmärkelse från Expedition Framåt, som är ett tillväxtprogram vid Business Region Göteborg: Årets tillväxtföretag 2011.
 
- Fantastiskt roligt, säger Jan Kjellberg. Det var jätteskoj "bara" att vara nominerad och detta visar att strategin att involvera medarbetarna i utvecklingen av vårt erbjudande var riktig. Intresserade och involverade medarbetare tillför inspiration som förbättrar både arbetsmiljön och våra lösningar.
 
Sedan januari 2009 sitter NetRelations i Nordstan, mitt emot Palacehuset, och har de senaste åren utvecklats mot att leverera helhetslösningar. Det innebär tonvikt på analys och strategi snarare än ren produktion. En viktig bit är att sätta upp mätbara mål — till exempel antal anmälda till ett visst nyhetsbrev, med hjälp av att testa olika sidors möjlighet att leverera mot målen — som sedan följs upp.
 
- Det kan också handla om hur företag jobbar med sina intranät, säger Jan Kjellberg. Man kan till exempel vilja minska e-postandet till förmån för mikrobloggar och arbetsflöden på intranätet. Eller så kan det gälla externa webbplatser, där man vill att x antal besökare ska utföra en handling.
 
Han tillägger:
- Därför ska det helst vara "rätt" besökare.Det är bättre med rätt besökare som gör vad man vill att de ska göra än många som inte gör något annat än att besöka webbplatsen.
 
Ett exempel på optimering är Kanthal, en global sajt om värmeprodukter som NetRelations skapat för verkstadskoncernen Sandvik.
 
- Där finns fina siffror på hur mycket nya kundkontakter Sandvik har fått genom sajten, säger Jan Kjellberg. Just Sandvik är ett bra exempel på en kund där vi hjälper till med helheten. Det är roligt att jobba med en stor aktör, även om kunderna inte nödvändigtvis måste vara jättestora. I första hand riktar vi in oss på medelstora till stora företag.
 
Om 2004 var ett viktigt år i NetRelations historia gjordes nästa språng under perioden 2008—2009. Då fick man snurr på sina nyöppnade kontor i Stockholm och Malmö och skapade även en säljorganisation. Båda besluten var strategiskt viktiga. I takt med att företaget fick fler kunder utanför Västsverige blev det viktigare att finnas fysiskt nära dem.

- Man kan inte komma ifrån att många huvudkontor ligger i Stockholm, säger Jan Kjellberg. Och vad gäller säljet kunde vi inte fortsätta med att projektledare skulle ta in nya uppdrag. För att kunna ompositionera oss behövde vi en försäljningsansvarig och det har slagit väldigt väl ut.

Det var också 2008 som NetRelations satte det ambitiösa tillväxtmålet "dubbelt upp vartannat år". Just nu ligger man faktiskt före tidplanen och prognosen för 2011 är en omsättning på 52 miljoner kronor. Tillväxten är inte ett självändamål utan en nödvändighet för att kunna utföra de mer komplexa uppdrag företaget vill ta sig an.
 
- Då krävs vissa kompetenser och ett visst antal tjänster. Vår absolut viktigaste resurs är våra medarbetare och de måste känna att jobbet är utmanande och utvecklande. Vi arbetar mycket med kompetensutveckling och alla medarbetare har personliga utvecklingsplaner. Det gäller både själva yrkeskompetensen och hur man fungerar och vill utvecklas socialt.
Det sista har blivit ännu viktigare när vi flyttat oss från att inte bara vara teknikorienterade utan även lyssnande, både på kunder och på kunders kunder.

Jan Kjellberg gör en paus och jag anar att leende.
- Vi har grymt låg personalomsättning, så uppenbarligen känner medarbetarna att de får göra rätt saker.
 
 
Utvecklingen i er bransch går snabbt. Hur ser du på framtida utmaningar?
- Alla kunder har kanske inte förstått hur viktigt det är att tänka mobilt. Att anpassa sin webbplats så att den fungerar även i mobiltelefoner och läsplattor är nödvändigt. Och vad gäller intranäten gäller det att ta fasta på det människor vant sig vid från sociala medier. Ett intranät måste vara inbjudande och inte bara en megafon för kommunikationsavdelningen.

Uppdaterad: 2012-01-02
Dela