Teknik möter berättande
Bild: White Arkitekter
En ny mötesplats med fokus på visualisering byggs just nu upp på Lindholmen. Visual Arena kommer att erbjuda en miljö för att ta fram visualiseringslösningar till bland annat utveckling, forskning och presentation. Verktygen ska vara lätt tillgängliga för alla intresserade.
I ett svart rum på Lindholmen finns, när Business kommer på besök, inte mycket mer än en gigantisk skärm på närmare tjugo kvadratmeter. Men i slutet av mars ska allt stå klart. Då invigs Visual Arena Lindholmen, och förhoppningen är att den ska bli ett välanvänt offentligt center för innovation och interaktion.

- Visual Arena innebär en tydlig kraftsamling inom visualisering, säger Andreas Göthberg, chef för Center of Visualization, som varit drivande i utvecklingen av Visual Arena.

-Vi hoppas att den blir mötesplats för nätverkande, interaktivitet och kreation. Det unika är att den avancerade tekniken blir enklare tillgänglig för många fler parter. Faciliteterna kommer i första hand att användas av de företag och organisationer som är medlemmar i Center of Visualization. Bland annat har Chalmers, Yrkeshögskolan (YH), Interactive Institute, Stadsbyggnadskontoret och olika företag uttryckt stort intresse för att använda sig av de nya möjligheterna.
 
- Det är många som vill använda Visual Arena och det finns en mängd potentiella användningsområden, säger Andreas Göthberg.
 
- Det kan till exempel handla om tester och verifiering, utveckling, föreläsningar, konferenser över höghastighetsvideo och showroom. Arenan består av ett antal olika ytor. Det första besökaren möter är lobbyn, öppen för  myller av människor som träffas tack vare arenan. Och jag hoppas att många besökare får en aha-upplevelse när de förstår vad visualisering kan innebära och hur stor nytta man kan ha av det, säger Mia Leterius.
 
Visual A rena är resultatet av ett samarbete mellan Chalmers, Business Region Göteborg, Center of Visualization och Lindholmen Science Park. Göteborgs Stad står för grundfinansieringen under minst fem år.Arenan har utformats för att vara så generell som möjligt, eftersom de exakta visualiseringsbehoven i regionen kommer att visa sig efter hand.

 - Göteborgs Stad har länge sett fördelarna med visualisering. Att staden varit öppen för de här tankarna har varit en förutsättning för att Visual Arena skulle bli till, säger Andreas Göthberg.

- Nu har regionen potential att segla upp på forskningssidan inom visualisering. Nya professurer kommer att inrättas, bland annat i bildanalys på Sahlgrenska och visualisering och kognitionsvetenskap på GU.

 

 

Uppdaterad: 2012-03-15
Dela