Tata-Gruppen söker innovationer för samarbete
Foto: Tata

Foto: Tata

Tata-gruppen är en av världens större konglomerat, omsätter 100 miljarder USD och består av över 100 olika bolag såsom Tata Motors (Jaguar, Land Rover), Tata Steel, Tata Communications och Tata Consultancy Services (TCS) med över 250 000 medarbetare.
Vi inom InvestICT har arbetat med gruppen i flera år för att öka intresset att investera strategiskt i Sverige. Senaste året har vi fokuserat på deras globala innovationsnätverk som går under benämningen COIN (Co-Innovation Network). COIN vill nu öka sin aktivitetsnivå i Norden och söker därför efter break-through lösningar som kan föras ut till deras kunder globalt. Man har tidigare gjort liknande satsningar i Silicon Valley och Australien.
 
Tata kommer hit 18-19 sept, och vill gärna träffa några företag som besitter en unik kompetens, produkt eller teknologi. Nästa steg kommer att organiseras i Stockholm senare i höst, och rikta in sig på Tatas största kunder i Norden. Fokus är inte på särskilda teknologier eller segment, utan på wow!-faktorn (disruptive and unique).
 
TCS har utrymme att träffa 3-4 företag denna gång. Intresserad? Komntakta niklas.johnsson@investsweden.se eller tomas.sokolnicki@investsweden.se med rubriken “TCS COIN” och uppdatera er profil på www.neopitch.com.

Erik-Wilhelm Graef Behm
IT Centrum Väst @ Business Region Göteborg

Uppdaterad: 2012-09-07
Dela