Sverige & Norge i klusterprojekt
Region Halland deltar i det nystartade svensk-norska klusterprojektet, som just nu initierar ett samarbete mellan kluster inom medicinsk teknik, e-hälsa och vård & omsorg i Norden.

Målsättningen är att samarbetet mellan klustren och deras medlemsföretag skall skapa tillväxt och leda till att Norden tar ledningen när det gäller att utveckla innovationer och att öka antalet framgångsrika nystarade företag inom nämnda områden.

Oslo Medtech är projektägare.

Lär mer på projektets hemsida

Uppdaterad: 2012-10-30
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.