Sverige & Norge i klusterprojekt
Region Halland deltar i det nystartade svensk-norska klusterprojektet, som just nu initierar ett samarbete mellan kluster inom medicinsk teknik, e-hälsa och vård & omsorg i Norden.

Målsättningen är att samarbetet mellan klustren och deras medlemsföretag skall skapa tillväxt och leda till att Norden tar ledningen när det gäller att utveckla innovationer och att öka antalet framgångsrika nystarade företag inom nämnda områden.

Oslo Medtech är projektägare.

Lär mer på projektets hemsida

Uppdaterad: 2012-10-30
Dela