Svensk webbtjänst ska effektivisera i Portugal
Foto: Infracontrol
Det svenska IT-företaget Infracontrol har nu tagit steget in på den portugisiska marknaden. Den ekonomiska situationen i landet skapar behov av effektiviseringar, men möjligheterna till investeringar är begränsade och det är något som kräver nytänkande. Nu genomförs ett antal pilotprojekt tillsammans med lokala partners som handlar om lösningar för effektivare driftövervakning inom både privat och offentlig sektor, med hjälp av den webbaserade tjänsten Infracontrol Online.
Kontakterna med Portugal startade för lite drygt ett år sedan och initierades av Svenska Exportrådet som såg ett klart behov av Infracontrols lösningar. Jennifer Ekström, Konsult på Exportrådet i Portugal, med god utsikt över den portugisiska marknaden från sitt kontor i Lissabon och säger i ett pressmeddelande:
 
- Det finns ett stort behov av att effektivisera och kvalitetssäkra olika verksamheter här, främst inom offentlig sektor. Vi såg tidigt att Infracontrol erbjuder en unik lösning som passar den portugisiska marknaden mycket väl, samtidigt som företaget har lång erfarenhet och goda referenser. Vi är glada att satsningen varit lyckad så här långt och ser stora möjligheter inom många olika tillämpningsområden.
 

Effektivare driftövervakning och ärendehantering


Infracontrol genomför nu ett antal pilotprojekt tillsammans med lokala partners och kunder. Nuno Ramalho, som är projektledare för Infracontrols projekt i Portugal, berättar vidare i pressmeddelandet vilka användningsområden det handlar om:

- Man vill få bättre kontroll över sina verksamheter och behöver förbättra både driftövervakningen av tekniska installationer och få en effektivare ärendehantering. Även om man har tillgång till personal och tekniska hjälpmedel så används inte alltid resurserna på ett optimalt sätt. Med hjälp av Infracontrol Online får man helt nya möjligheter att samla in information och planera arbetet bättre, och framför allt en möjlighet för anläggningsägare att kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet.

Stora möjligheter för vidare export


Johan Höglund, VD för Infracontrol, är glad över att satsningen på export av Infracontrol Online fungerar. Det visar att tjänsten har potential på den internationella marknaden. Han är väldigt nöjd med samarbetet med Exportrådet i Lissabon och han ser fram emot ett fortsatt samarbete både i Portugal och i de andra länder som finns på hans lista. Framgångsreceptet är möjligheten att anpassa sig till lokala förutsättningar och behov.
 
- Det kan vara tungt och kostsamt att dra igång en sådan här etablering, avslutar Johan Höglund. Men i detta fall har jag tillsammans med Exportrådet kontinuerligt analyserat de olika möjligheterna och tagit ett steg i taget. Därmed har vi kunnat välja rätt väg vid varje tillfälle, utifrån de faktiska förutsättningarna.

Om Infracontrol


Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.
Uppdaterad: 2012-04-09
Dela