Smarta användare kan spara pengar och energi med smarta nät
Anders Lindskog, SP

Anders Lindskog, SP

Smarta nät pratas det mycket om, men användaren glöms lätt bort i debatten. Trots att det finns mycket pengar att spara — förutom energi — för den kunniga och aktiva elkonsumenten. Att få in användarperspektivet är något som Kraftsamling Smarta Nät arbetar för.
Under Almedalsveckan arrangerade Kraftsamling Smarta Nät ett välbesökt seminarium där just användarperspektivet belystes. Och även om frågan om smarta nät och smarta användare börjar få lite mer strålkastarljus på sig, så vill man från Kraftsamlingens sida sätta ännu mera fokus där:
Producentledet och elnätssidan arbetar med smarta nät redan nu. Risken är att användarna hamnar i bakvattnet.

Kraftsamling Smarta Nät är en satsning på användarperspektivet, och man vill gärna bjuda in och fler aktörer för att bevaka användarens roll i framtidens smarta nät. Till hösten erbjuds flera olika workshops och seminarier som är nischade gentemot flera olika intressenter.

Och redan nu vill man öppna upp för att initiera demoprojekt. Andra regioner i landet har dragit igång storskaliga satsningar på smarta nät i nybyggda stadsdelar. Kraftsamling Smarta Nät ser större affärsnytta i att använda befintliga byggnader, något som dessutom går fortare att komma igång med. Man skulle kunna tänka sig ett projekt i exempelvis en framsynt bostadsrättsförening där man involverar it-företag med såväl relevant teknik, produkt och affärsmodell.

Kraftsamling Smarta Nät ser också en stor potential globalt att skapa hållbar tillväxt genom forsknings-och utvecklingsprojekt, teknikexport samt utländska investeringar till Sverige inom området.

Kraftsamling Smarta Nät drivs gemensamt av Business Region Göteborg, Chalmers tekniska högskola, Göteborg Energi, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Västra Götalandsregionen.

För mer info www.kraftsamlingsmartanat.se>>

Uppdaterad: 2012-07-17
Dela