Scandinavian Developer Conference lockar 780 besökare
Pausvimmel från Scandinavian Developer Conference, Foto: Apper

Pausvimmel från Scandinavian Developer Conference, Foto: Apper

Scandinavian Developer Conference (#ScanDev, SDC 2012) som arrangerades av Apper för fjärde gången lockade med 10 spår och topptalare 780 besökare. Key Notes var Kevlin Henney och Mary Poppendieck.
Historien bakom ScanDev sträcker sig för vår del tillbaka till hösten 2008 med ett samtal från Christer Ahlstedt på dåvarande Iptor, nuvarande Apper. De hade en ambitiös ambition att starta en ny utvecklarkonferens med mål att nå 400 besökare och världsnamn som talare. Med tanke på de ekonomiska tiderna var vi lite förvånade men samtidigt positiva till en så seriös satsning. Första ScanDev blev mycket lyckad och lockade drygt 400 besökare. Konferensen har sedan utvecklats och expanderade 2010 till två dagar. 2012 års konferens slog förra årets besöksrekord med 10% och det är helt tydligt att det finns ett behov i regionen. Det som karakteriserar ScanDev har varit ett tydligt utvecklarfokus och ett stort antal parallella spår. För två år sedan tillkom ett mobilspår och nytt för i år är Big Data samt Usability & Interaction Design.

Kevlin Henney ger fem områden att beakta


Key Note dag 1 var Kevlin Henney (@KevlinHenney) som talade på temat ”Five Considerations”. Bakgrunden var en bok kallad ”97 things programmers should consider” men hur mycket kan Du komma ihåg? Därför startade Henney tillsammans med några till en process att koka ihop fem områden att beakta (consider). Varför ”consider”? Jo, mjukvaruutveckling är en tillämpad vetenskap och de ville starta en tankeprocess. Henny refererade till ett antal små eleganta program och den betydelse som ligger i att vara koncis. Som en jämförelse gavs Franska revolutionens devis med tre ord för att nå framgång. Det Henney vill vi ska ta med oss är: Economy, Visibility, Spacing, Symmetry & Emergence. Detta exemplifierades på ett underhållande och informativt vis med ett stort antal exempel.

Användbarhet och Interanktionsdesigns betydelse


En av årets nya områden var Usability och Interaction Design vilket jag följde. Området belystes väl ur en rad synvinklar från hur god UX tillämpas inom Agilt av Jeff Patton, följt av hur Ericsson arbetar med UX i Scrum presenterat av Johanna Hasslöf till hur man ska designa för mobilitet av Nathaniel Schutta. Av såväl kvaliteten på talarna som antalet besökare är det tydligt att denna utvidgning varit helt riktig och lockat nya grupper. Det finns en stor kompetens inom usability i Västsverige och vi kommer också att återkomma framöver till området för hur mycket nytta skapas av en produkt som inte användarna kan/vill bruka?

Mjukvara saknar betydelse enligt Mary Poppendieck


Dag två inleddes av Mary Poppendieck (@mpoppendieck) som talade över ”Software Doesn’t matter”, ett påstående som emanerar från boken ”IT doesn’t matter” skriven av Nicholas G. Carr. Bakom det revolutionerande påståendet står att IT blivit en commodity likt infrastruktur, elektricitet, etc. Popppendieck går ett steg vidare och hävdar att mjukvara spelar ingen roll, det är produkterna vilket är svårt att argumentera mot. För ett antal år sedan, i kölvattnet efter år 2000 uppkom en trötthet kring IT som då var mycket av ”Systems of record” medan det kommande är ”Systems of Engagement” med ett skifte från transaktioner som favoriserar analytiskt tänkande, lösningar och optimering mot upplevelse som gynnar design thinking, empati och innovation. För att uppnå empati i utvecklingsprocessen krävs diversifierade team. Innovation är här en effekt av 10X, var tio gånger bättre än din konkurrent vilket skapar en ”must have” effekt, vilket belystes med Salesforce, Skype och Wikipedia. Om Du inte arbetar med detta gör någon annan det.
Vidare är iteration ett nyckelområde med liknelsen om produkter som växande träd som hela tiden utvecklas och med leverans varje dag (continuos delivery). Rätt använt följer även kvalitet med detta. Med detta synsätt måste utvecklingsteamen arbeta annorlunda med tätare samverkan mellan utvecklare och kunder. Poppendieck understryker också betydelsen av att inte skilja utvecklarna från de som implementerar respektive användarna. Här görs en jämförelse mellan förra sekelskiftet och Edison, Ford samt Bröderna Wright samt nyare exempel i Bill Gates & Paul Allen, Steve Jobs & Steve Wozniak samt Larry Page & Sergey Brin. Poppendieck belyser också betydelsen av att arbeta holistiskt i crossfunktionella team och undvika hand overs. Essensen av design är iteration: Design, Choose, Approve.
Viktigt är också att organisera för innovation med Design, Engineering och 10X Improvement som huvudelement för innovation. Även betydelsen av att gå från produkt till plattform framhålls där vinnarna är de som har bäst plattformsstrategi som inte nödvändigtvis behöver vara bäst produkter där Poppendieck inför två nya roller:
“Orchestrator: Orchestrator are people who excel at leading through influence, motivating others tocome together to achieve some higher purpose” samt “Community Manager: Systems om Engagement create communities”
Poppendieck sammanfattar med att införa fyra nya regler:
- Behandla alla som om de vore frivilliga
- Fokusera på att skapa enastående produkter, plattformar, inte på mjukvara eller intäkter.
- Enkelhet är det som skapar sofistikerade produkter
- Framtiden är mobil, lokal, och social (Eric Schmidt)

Vi passade även på att be Christer Ahlstedt, Apper, om hur de som arrangörer vill sammanfatta årets ScanDev?
- Två fantastiska dagar, med 790 deltagare, 95 talare, nästan 120 presentationer som verkligen höll hög klass. Jag tycker detta har varit den bästa konferensen vi anordnat. Vi slog också rekord på antal deltagare på en enskild session i de parallella spåren. Det var Niklas Gustavsson som pratade om ”Spotify’s architecture”, och den sessionen i Architecture spåret drog 360 deltagare. Den salen kunde ta 370 personer, så det var nästan ”lapp på luckan”.
Nu följer två dagar med tutorials, och det är en hel del deltagare, som stannar kvar i Göteborg, för att fördjupa sig i några av ämnen som våra talare höll. Lärare på dessa tutorials är våra två keynote speakers, samt några av de andra internationellt mest kända talarna. Det är inte så ofta, vi kan få hit sådana ”kanoner” som lärare, och det är roligt att de stannar kvar i Göteborg några dagar för att hålla dessa kurser.

Var var nytt för i år och hur ser Du på framtiden för ScanDev?
- Nytt för iår var spåren ”Big data” och ”Usability and Interaction Design”. Vi skapade också kompletta spår för ”JavaScript” och ”Architecture”. Dessa ämnena har vi haft med på de tidigare konferenserna också, men nu har det blivit separata spår, med stort deltagarintresse på båda. Vi har också statsat mer på konferensinnehållet för managers, och projektledare och lagt till spåren ”Product Owners” och ”Software Development Leaders”. Det tycker jag också har varit helt rätt, och responsen från besökarna är positiva. Vi når helt enkelt nya målgrupper med Scandev konferensen nu.
Inom Apper ser vi väldigt ljust på framtiden för Scandev. SDC-konferensen är ordentligt etablerad nu. Vi har under dessa fyra år lyckats utöka konferensen varje år, både till antal deltagare och till innehåll. Vi ser att det finns ett stort behov, av den här typen av systemutvecklarkonferens i Göteborg, talarna både de svenska och de internationella har uppmärksammat den, och kommer gärna hit till Västkusten och Göteborg. Vi har ett antal Partners/Utställare som hjälpt oss att höja kvalitén på konferensen. Vi har fått fantastisk respons från deltagarna på att detta är en jättebra konferens, och att de gärna rekommenderar den till andra. Vi på Apper brinner för systemutveckling och vill gärna vara med och sprida information och kunskap om teknik och vad som verkligen fungerar till andra utvecklare. Och dessutom uppskattar våra kunder att vi alltid ligger i framkant!

Från att innan 2009 inte haft någon utvecklarkonferens har regionen från i år ytterligare två utvecklarkonferenser: Software Passion arrangerad av Dfind Redpatch samt devMobile arrangerad av Squeed. Med tanke på den betydelse som det Västsvenska ICT-klustret har för att skapa hållbar tillväxt i regionen är det mycket positivt att se denna utveckling.

Erik-Wilhelm Graef Behm
IT Centrum Väst @ Business Region Göteborg

Uppdaterad: 2012-04-22
Dela