Prisbelönt äldreboende utvärderar ny teknisk lösning för ökad kvalitet
Foto Appva
Foto Appva
Flerfaldigt prisbelönta Tre Stiftelser i Göteborg kommer att ingå i pilot-studien av Medication and care support system, ett it-baserat verksamhetsstöd för vård och omsorg som utvecklas av Göteborgsbaserade Appva AB.
- Informations teknologi har bidragit till en enorm utveckling inom många av vårdens specialistområden och det är hög tid att även äldreomsorgen tar till sig teknik som ett effektivt arbetsverktyg för våra medarbetare, säger Monica Berglund, direktör på Tre Stiftelser. Att kunna arbeta förebyggande med kvalitets- och förbättringsarbete är en förväntan vi har på systemet. Vi tror även att smarta it-lösningar kan attrahera nya medarbetare, vilket är viktigt för vår framtida äldreomsorg. På Tre Stiftelser bor sammanlagt 360 äldre personer med biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktning på somatik, geropsykiatri och demens. Tre Stiftelser har en platt organisation och ett delegerat ansvar. Ledningsorganisationen är slimmad och resurserna används målmedvetet. Detta ger insikter om de boendes fortlöpande behov, korta beslutsvägar och engagerade chefer som hela tiden vill förbättra verksamheten. Att i realtid kunna följa verksamheten och få ett dynamiskt stöd i genomförandet kommer att förenkla för medarbetarna att ge god omsorg till våra vårdtagare. Att dessutom få ökad tillgång till nyckeltal och rapporter kommer att hjälpa oss i det kontinuerliga förbättringsarbetet som vi bedriver inom Tre Stiftelser, fortsätter Monica Berglund.
- Vi är väldigt glada att Tre Stiftelser som med sin långa erfarenhet av omsorg och goda renommé vill ingå i vår pilot, säger Ulrika Kjellberg, vd på Appva AB och en av grundarna. Framgångsfaktorn är att med vår tjänst arbetar man med samma rutiner som tidigare men på ett smartare sätt. Vi tillför inga nya arbetsflöden, processerna är oförändrade men genomförs med modern teknik som skapar ett dynamiskt och proaktivt stöd för medarbetarna. Dessutom skapar Medication and care support system utrymme för personcentrerad vårdinformation vilket blir allt viktigare.
Appva AB startades 2011 efter att ha förankrat behov och nytta i användargrupper, beställare och utförare i drygt ett halvår.
Uppdaterad: 2012-07-07
Dela