Positiva signaler från Göteborgsregionen

Företagens optimism är tillbaka och sysselsättningen fortsätter
att öka i Göteborgsregionen — nu snabbast av storstadsregionerna.
Det visar Business Region Göteborgs nya konjunkturrapport.
Konjunkturrapporten för andra kvartalet 2012 visar att den europeiska kris som åter blossat upp inte fått konsekvenser för tillväxten i Göteborgsregionen än. Tvärtom visar undersökningen att konjunkturläget kan betraktas som normalt. Bäst går det för tjänsteföretag, som till exempel datakonsulter där det närmast råder högkonjunktur. För stora delar av industrin är läget svagare (ej fordon).

 
Företagen bedömer att konjunkturläget kommer att förbättras ytterligare under hösten. Konjunkturindex väntas då stiga till + 15, vilket är det övre gränsvärdet för normalkonjunktur.

 
I linje med vår prognos från i vintras så har arbetsmarknaden fortsatt att utvecklas positivt. Indikatorerna pekar entydigt mot en fortsatt förbättring.

 
·   Sysselsättningen ökar för åttonde kvartalet i rad i Göteborgsregionen. Under årets första
    kvartal ökade antalet sysselsatta med cirka 2,9 %. Det innebär att sysselsättningen nu
    stiger snabbare i Göteborgsregionen än i övriga storstadsregioner.

 
·   Antalet lediga jobb (tillsvidareanställningar) registrerade hos Arbetsförmedlingen slog nytt
    rekord under våren och uppgår till cirka 5 400. Det är den högsta noteringen sedan
    mätningarna började 1993.

 
-   Det är inte bara ett resultat av att nya jobb skapats utan kan sannolikt även förklaras av
    ökad jobbrotation. När folk har framtidstilltro vågar man byta jobb i större utsträckning,
    säger Henrik Einarsson chef analys och strategi Business Region Göteborg.

 
·   Arbetslösheten ligger nu på 7 % i Göteborgsregionen vilket är oförändrat jämfört med
    samma månad föregående år (8,2 % i riket). Ungdomsarbetslösheten har fortsatt minska
    och är nu 12,1 % jämfört med 16,4 % i riket.
 
Även om de regionala indikatorerna är positiva finns betydande osäkerhetsfaktorer i den europeiska ekonomin.

- Men läget i Göteborgsregionen är ändå att vi har gott om lediga jobb, få varsel och företag som planerar att anställa ytterligare under hösten. Det tyder på att vi kommer att få se fortsatt förbättring på arbetsmarknaden under 2012, säger Henrik Einarsson.

Konjunkturrapporten i sin helhet finner ni under Rapport och Analysmaterial
 
Mer information kan ges av:
Henrik Einarsson, Chef analys och strategi, tel 0704 41 24 19, henrik.einarsson@businessregion.se

Uppdaterad: 2012-06-21
Dela