Petra Sedelius: Vad händer närmast på Etablering & Investering?
Petra Sedelius, Etableringsansvarig, Business Region Göteborg.
Foto: Helene Jaktling
Den 8-10 oktober deltar Business Region Göteborg på den internationella fastighets- och investerarmässan Expo Real i München, en av de viktigaste årliga mötesplatserna med investerare från hela världen.
Göteborgsregionen är den enda svenska region som är representerad på mässan och vi kommer att synas under den övergripande rubriken Gothenburg - Logistic Hub Scandinavia.

Vad är Gothenburg - Logistic Hub Scandinavia?
- Det är ett samarbete mellan Svedavia, Göteborgs Hamn och Business Region Göteborg som syftar till att vi genom samverkan visar upp Göteborg som ett logistiskt viktigt nav i Skandinavien.

Varför åker Business Region Göteborg på en investerarmässa?
- Det övergripande uppdraget är att sälja in Göteborgsregionen för att säkra fortsatt utveckling genom att attrahera och behålla etableringar och investeringar i regionen. Det är därför strategiskt viktigt att vi syns. Vi har många års erfarenhet från mässan och har goda relationer med många av besökarna.

- I Tyskland känner man väl till såväl Sverige som Göteborg, det finns ju generellt ett mycket stort intresse för Sverige i Tyskland och Göteborg är ett väl inarbetat varumärke. Det gör också att det är en mässa som är lätt för oss att vara med på, vi tillåts verkligen ta plats och visa upp vår region.

Vad händer på plats?
- Vi arrangerar dels ett seminarium dit vi bjudit in ett flertal viktiga internationella investerare, dels två kvällsmingel där vi räknar med att knyta nya viktiga kontakter.

Läs mer om EXPO REAL

Uppdaterad: 2012-10-08
Dela