Oljepriser och långsiktiga spelregler avgörande för tunga miljötransporter
Enigheten var stor bland de medverkande på scenen när Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen anordnade seminariet "Biogas för tunga transporter — ett nationellt vägval!" i Almedalen. Det behövs långsiktiga och tydliga politiska spelregler för att råda bot på den stiltje som just nu råder på marknaden. Andelen tunga miljölastbilar i Sverige är idag bara 1 %.
På seminariet som lockade drygt 65 deltagare diskuterades vikten av lösningar för att få fart på marknaden för tunga miljölastbilar. Sören Kviberg (V), ordförande, miljösekretariatet Västra Götalandsregionen och Jonas Ransgård (M), vice ordförande, Business Region Göteborg lyfte fram de fördelar en omställning till biogas och andra förnybara bränslen inom den tunga transportsektorn kan föra med sig. Minskad klimatpåverkan, fler arbetstillfällen och ökad export.

Ökade oljepriser driver på utvecklingen
Näringslivsrepresentanterna på plats framhöll stigande oljepriser som den kanske viktigaste drivkraften för utvecklingen av biogas som fordonsbränsle för tunga fordon. Med mindre tillgänglig och dyrare olja kommer ansträngningarna för att teknikutveckla tunga miljöfordon att löna sig på sikt.

Också behovet av ökad konkurrens bland fordonstillverkare, dvs att fler tillverkare börjar tillverka miljölastbilar som drivs av alternativa bränslen lyftes av Volvo och Lennart Pilskog som en viktig fråga. Bo Ramberg, Fordonsgas ser också vikten av att kunna leverera gasen konkurrenskraftigt till som avgörande.

Incitament både för ökad tillgång och efterfrågan
Den politiska diskussionen rörde främst frågan om teknikneutralitet när framtida styrmedel utformas och om det är tillverkningen eller användningen som är nyckeln för att få snurr på omställningen från fossila bränslen inom den tunga transportsektorn.

Lise Nordin, näringsutskottet och energipolitisk talesperson MP, menade att en viktig princip är att förnybara bränslen alltid ska vara billigare än de fossila bränslena och att det är dags för ett tydligt ställningstagande där den nationella politiken tar ansvar och stöttar i omställningsarbetet och i strävan mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Ett nationellt planeringsmål och införande av metanreduceringsstöd är exempel på konkreta åtgärder som MP driver.

Hans Rothenberg (M), näringsutskottet, lyfte vikten av offentlig upphandling, både i Sverige och EU, som en nyckel för att istället få till en ökad efterfrågan och ställde sig mer tvekande till ett teknikspecifikt produktionsstöd för biogas med syfte att stimulera tillgången på biogas som fordonsbränsle.

Miljöbilsdefinitnion för tunga fordon
Göteborgs Stad har varit pionjär när det gäller miljöbilsdefinition för lätta fordon och har nyligen tagit fram en definition också för tunga fordon.

Anders Roth, miljöchef, Trafikkontoret Göteborgs Stad menar att incitament kopplade en miljöbilsdefinition för tunga fordon behövs för stimulera nybilsförsäljningen och att det inte nödvändigtvis behöver vara ett skattefinansierat system. Inom kort kommer till exempel trängselskatt att införas i Göteborg. Lägre trängselskatt för tunga miljöfordon skulle då kunna vara ett incitament.

Slutligen måste också varuägarna som beställare av transporter känna ansvar för fusionerna, menar Ulf Hammarberg, DHL. Det måste till ett delat ansvar för där tranportbranschen inte förväntas ansvara för 100 % för utsläppen.

Medverkade på seminariet gjorde:
Lennart Pilskog, Director public affairs, Volvo Lastvagnar.
Ulf Hammarberg, miljöchef, DHL.
Anders Roth, miljöchef, Trafikkontoret Göteborgs Stad
Bo Ramberg, vd, FordonsGas Sverige
Lise Nordin (MP), Näringsutskottet, energipolitiks talesperson MP.
Hans Rothenberg (M), Näringsutskottet
Sören Kviberg (V), ordförande, miljösekretariatet Västra Götalandsregionen.
Jonas Ransgård (M), vice ordförande, Business Region Göteborg
Moderator: Staffan Johannesson, Ecoplan

Text: Anneli Permer

Läs mer om BRGa aktiviteter i Almedalen på www.businessregion.se/almedalen2012

Uppdaterad: 2012-07-04
Dela