Ny kampanj för smarta miljölösningar
Över hela EU finns det gott om exempel på smarta och nyskapande klimatlösningar som minskar koldioxidutsläppen och samtidigt förbättrar allmänhetens livskvalitet.
Stockholms centralstation till exempel använder resenärernas kroppsvärme för att värma ett kontorshus nära stationen, vilket inte bara minskar utsläppen utan också energikostnaderna med 20-25 %. Sådana lösningar som alla vinner på, där besparingar i pengar, tid och växthusgasutsläpp går hand i hand, är kärnan i den informationskampanj som kommissionär Connie Hedegaard, med ansvar för miljöfrågor, invigde idag.

Kampanjen som lanserats med sloganen "A world you like. With a climate you like" är EU-omfattande och har startats för att belysa nya, smarta miljölösningar. Tanken är att sätta fokus på praktiska lösningar och att demonstrera hur klimatåtgärder kan öka vår välfärd och ge den europeiska allmänheten ekonomiska fördelar. Kampanjen ska byggas upp kring en webbplats som inom kort kommer att vara tillgänglig på alla 23 EU-språk. Webbplatsen ska vara en plattform där enskilda, företag och lokala grupper kan ladda upp, göra reklam för samt diskutera sina lösningar för minskade koldioxidutsläpp. Dessutom kan de delta i en EU-omfattande tävling om de bästa och mest originella lösningarna.

Kampanjen pågår till slutet av 2013 och ska visa upp konkreta och kostnadseffektiva lösningar för att uppnå EU:s mål att minska växthusgasutsläppen med 80-95 % till 2050.

Läs mer på kampanjens hemsida

Källa: EU-kommissionen i Sverige

POSTADRESS
Business Region Göteborg AB
Box 111 19
411 14 Göteborg
Besöksadress
Norra Hamngatan 14, 1 tr

Telefon: +46 31 61 24 02
Fax: +46 31 61 24 01
E-mail