Nya regler för märkning av textilier
Från den 8 maj i år gäller nya regler för märkning av textilier. Den nya förordningen ersätter tre äldre direktiv och beskriver bland annat villkor och regler för märkning av textilprodukter.
Från och med den 8 maj 2012 ersätter Förordning 1007/2011 (om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter) följande direktiv:

• 2008/121/EG (om benämningar på textilier)
• 96/73/EG (om vissa metoder för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningar)
• 73/44/EEG (om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kvantitativ analys av ternära fiberblandningar)

Förordningen beskriver villkor och regler för märkning av textilprodukter. Den information som krävs omfattar sammansättningen av textilprodukter som görs med enligt de harmoniserade fibernamnen. Det anges också metoder för att kontrollera om sammansättningen i textilprodukter överensstämmer med den information som lämnas.

Läs mer här

Förordning 1007/2011 på svenska

Uppdaterad: 2012-05-22
Dela