Nya forskningsmiljarder i juli

De sista utlysningarna inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling öppnar i juli. Totalt är det cirka 70 miljarder kronor som står till förfogande för europeisk FoU.
Svenska företag kan ta del av pengarna genom att delta i större europeiska samarbetsprojekt inom olika tematiska områden, så som hälsa, energi och säkerhet. De kan i projekten ta fram nya innovativa produkter, processer och tjänster tillsammans med europeiska samarbetspartners. Därtill finns finansiering till forskning för små och medelstora företag där ett antal företag från olika länder som har samma forskningsbehov kan lägga ut sin forskning på t ex ett universitet. Det är de små och medelstora företagen som får äganderätten till forskningsresultaten.

Om du är intresserad så håll utkik i juli efter de nya utlysningarna som publiceras här

Uppdaterad: 2012-06-27
Dela