Kluster rätt klister i nya film-Göteborg
Anna Abelius, Gothenburg Film
Studios. Foto: Linn Hedesström Blad
I lokaler på drygt 10 000 kvadratmeter har Gothenburg Film Studios samlat 45 filmrelaterade bolag. Företagsklustret växer snabbt och lockar både svenska och internationella produktionsbolag till Lindholmen.
Gothenburg Film Studios verkar för att aktivt utveckla den skandinaviska filmindustrin. På Lindholmen Science Park har 45 filmrelaterade bolag tillsammans skapat en filmby som ger anledning för produktionsbolag att förlägga sina filmproduktioner i regionen.

- Vi har skapat en mötesplatsför filmindustrin. Vi är både en fysisk mötesplats och en organisation som driver branschutveckling, säger projektledaren Anna Abelius.
 
Gothenburg Film Studios drog igång 2009 och har redan byggt upp en stabil bas för filmindustrin i Göteborg. Klustret öppnar möjligheter för bolagen att förvalta och sjösätta idéer och även locka produktioner med hög kvalitet till Lindholmen. Här finns allt en filminspelning behöver, från manus till färdig film.
 
- I år har vi ökat antalet anslutna bolag med 50 procent, säger Anna Abelius. Här sitter både enmansbolag och större, mer etablerade företag. När vi har produktioner på plats rör sig flera hundra statister och medarbetare på gården.

Gothenburg Film Studios skapar synergieffekter för såväl de anslutna bolagen som för produktionsbolagen. På sikt ska man verka för att hjälpa internationella produktionsbolag med allt som rör filminspelning i regionen.
 
- Ju fler filmer som spelas in här, desto mer attraktiv blir regionen för filmindustrin, säger Anna Abelius och understryker hur viktigt det är att klustret är dynamiskt:
 
- Vi är beroende av att nya krafter och förmågor kommer in. Spännvidden från ung till erfaren behövs för att det ska bli levande. Alla som verkar här är väldigt passionerade, vilket är a och o för ett framgångsrikt kluster.

 

Röster från Gothenburg Film Studios
Paul Blomgren, VD, filmfotograf och steadicamoperatör Gothenburg Film Studios

Steadicam-operatören Paul Blomgren har medverkat i många spelfilmer, reklamfilmer och dokumentärer. Bland de senaste filmerna märks "Förtroligheten"och "Melancholia". Innan Gothenburg Film Studios bildades frilansade Paul Blomgren mycket för internationella projekt världen över.
- När jag, Hans Johansson och Michael Petersen bildade Camera Center 2006 var vår ambition att bygga en film-bransch i Göteborg.


Nu, fem år senare, delar 45 bolag på 10 000 kvadratmeter. Klustret skapar förutsättningar som alla kan dra nytta av och jag har aldrig sett ett kluster med liknande effekt. I stället för att se konkurrensen i branschen betraktar Gothenburg Film Studios samarbeten som en utvecklingsmotor.

-  Alla brinner för samma sak, vilket gör att yrke, hobby och fritid flyter samman.

Louise Drake, scenograf och rekvisitör Gothenburg Film Studios

Scenografen och rekvisitören Louise Drake arbetar med det som syns i bild. Det kan handla om allt från tavlor till polisbilar. Hon har varit verksam sedan 1987 och började på Gothenburg Film Studios 2009.
— Det är härligt att befinna sig i det här sammanhanget och se Göteborg växa som filmstad. Här finns en öppenhet och nyfikenhet som gör att vi kan visa att

Göteborgsregionen har lika goda filmkunskaper som Stockholm - om inte ännu bättre.
Louise Drake anser att Göteborg tillsammans med Norge och Danmark kan bilda en nordisk
triangel där kunskaperna utvecklas och växer.

— Eftersom jag stod på egna ben innan jag anslöt mig till klustret tog jag med mig ett stort
kontaktnät. Alla bidrar på något sätt och jag skulle rekommendera alla som brinner för branschen, och är i behov av kontakter, att också ansluta sig.

Anders Muammar, attributmakare Gothenburg Prop Makers

Som kreativ skräckfantast har Anders Muammar nischat sig inom filmrekvisita som behöver specialkonstrueras. Dit hör exempelvis masker till skräck och zombiefilmer. Innan Gothenburg Prop Makers anslöt sig till klustret för två år sedan var den typen av projekt betydligt svårare att hitta än i dag.
- Att bli en del av Gothenburg Film Studios var det bästa vi kunde göra, säger Anders Muammar.

- Att verka i ett sammanhang ger trygghet. Vi har mer att stå på och kan fokusera på att göra ett bra jobb i stället för att jaga jobb. Pondusen i vårt CV har tiodubblats och vi har till och med tvingats tacka nej till vissa projekt. För oss har det varit helt ovärderligt.

Henrik Ohlin, ljudproducent, post produktion, Cloud Berry Sound

Cloud Berry Sound sysslar med allt som har med ljud att göra, såväl ljud-inspelning på plats som efter-bearbetning. Företaget anslöt sig till klustret för att ta del av synergi-effekterna.

- Det är svårt att höja kvaliteten på egen hand, säger Henrik Ohlin. Ju fler som ansluter sig till klustret desto mer intressant blir det för filmbolagen att förlägga stora produktioner här.

Här finns allt en producent kan önska och vi arbetar för att kunna leverera kvalitet.

Cloud Berry Sound vill satsa internationellt och tack vare klustret förbättras förut-sättningarna.

- Vi hade en stark verksamhet redan när vi flyttade hit men det har även dykt upp nya tillfällen, säger Henrik Ohlin.

Uppdaterad: 2012-01-04
Dela