Kluster förutsättning för innovation

Under tre år har BRG deltagit i EU-projektet CLUSNET. I dag presenterades slutrapporten där det tydligt framgår att kluster är en förutsättning för innovation.
Tillsammans med nio andra regioner i Europa har Business Region Göteborg deltagit i det treåriga projektet CLUSNET. Målet har varit att förbättra effektiviteten hos politiken för att stödja kluster, att utbyta erfarenheter och att underlätta för gränsöverskridande nätverk mellan olika klusterorganisationer.

Samarbetet har bland annat resulterat i en slutrapport som ger nya perspektiv på stadsregioner, ekonomisk utveckling, innovation och kluster.
Kluster är regionala grupper av företag med kopplingar till varandra och angränsande institutioner och organisationer. Dessa grupper gör det möjligt för företag att var mer innovativa än de skulle vara på egen hand.

Frön till nya produkter och tjänster kan uppstå nästan var som helst. Men en ny idé utgör i sig inte någon innovation. Den nya produkten eller tjänsten måste tas i bruk och få ett kommersiellt värde. Kluster erbjuder den jordmån där idéer omvandlas till framgångsrika tjänster och produkter — en jordmån för innovation.

Business Region Göteborg har under lång tid arbetat utifrån dessa tankegångar och med kluster inom flera områden, till exempel Affärsdriven miljöutveckling, Biomedicin, Fordonsindustri, Visualisering, ICT, Finans, Kreativa näringar samt Infrastruktur och logistik.

 
Läs hela slutrapporten här.

 
CLUSNET
Har finansierats genom programmet för interregionalt samarbete som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Partnerskapet består av Lyon, Barcelona, Budapest, Dortmund, Eindhoven, Göteborg, Helsingfors, Leipzig, Manchester och München.

Uppdaterad: 2012-06-19
Dela