Internationellt forskningssamarbete för att lösa globala problem
EU-kommissionen lagt fram en ny strategi för utveckling av internationellt samarbete inom forskning och innovation. Strategin går bland annat ut på att ytterligare fokusera samarbetet på EU:s strategiska prioriteringar, samtidigt som man behåller traditionen att vara öppen för deltagande från tredjeländer i EU-forskningen.
Det omfattar både att man tar sig an globala utmaningar, och att man försöker göra Europa attraktivare för forskning och innovation, och främjar industrins konkurrenskraft.

– Inom forskning och innovation kan man inte köra sitt eget race. EU måste sluta sig samman med internationella partners för att finna nya kunskapskällor och ta itu med de globala problemen. Liksom tidigare program kommer Horisont 2020 att vara öppet för deltagande från hela världen. Öppenhet leder till ömsesidigt fördelaktigt samarbete med våra viktigaste internationella partners, hjälper utvecklingsländerna och ger EU möjlighet att komma in på nya och framväxande marknader, sa Máire Geoghegan-Quinn, EU:s kommissionär för forskning, innovation och vetenskap.

Vart femte EU-forskningsprojekt har redan i dag minst en deltagare från andra länder än EU. Inom partnerskapet mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning (EDCTP) samarbetar exempelvis 14 EU-länder, Schweiz, Norge och 47 afrikanska länder från området söder om Sahara för att utveckla nya vaccin och läkemedel mot HIV/aids, malaria och TBC.

Den nya strategin kommer huvudsakligen att genomföras inom ramen för Horisont 2020, EU:s program för ekonomiskt stöd till forskning och innovation från och med 2014, men också genom gemensamma initiativ med EU-länderna. Horisont 2020 kommer att vara helt öppet för internationellt deltagande, men dessutom kommer riktade insatser med viktiga partners och regioner att göras för att behandla samhällsutmaningar och möjliggörande och industriell teknik.

Det ska utvecklas fleråriga samarbetsprogram med viktiga partnerländer och regioner för att främja och styra det internationella samarbetet. Strategin syftar också till att förbättra den strategiska dialogen med våra partners och främja informationsinsamling inom ramen för ett föreslaget observationsorgan för forskning och innovation. Dessutom kommer EU att försöka öka sitt inflytande i viktiga internationella organisationer.

POSTADRESS
Business Region Göteborg AB
Box 111 19
411 14 Göteborg
Besöksadress
Norra Hamngatan 14, 1 tr

Telefon: +46 31 61 24 02
Fax: +46 31 61 24 01
E-mail