Innovativ elbilsladdning kan underlätta introduktion av elbilar
Foto: ELVIIS
Nu finns det en smart lösning för enkel, användarvänlig och miljösmart laddning av elfordon. Dessutom kan systemet se till att kostnaden för laddningen hamnar direkt på bilägarens elfaktura. Det är Göteborg Energi, Ericsson, Volvo Personvagnar och Viktoriainstitutet som tillsammans utvecklat denna branschöverskridande plattform.
Syftet med projektet är att öka användbarheten för förare och på så sätt vara med och bidra till en bredare introduktion av elbilar i samhället.

Det nya systemet ger föraren möjlighet att styra när bilen ska laddas. Föraren ställer in tid och hur mycket bilen ska laddas på en kontrollpanel i bilen eller på distans via en smart mobiltelefon.

Genom att använda det vanliga mobilnätet kan bilen kommunicera med elnätet och laddningen kan ske enligt önskat schema. Förutom att förenkla för bilägaren innebär denna typ av koordinering av elbilsladdning dessutom att nätet blir mer effektivt och hållbart.

Per-Åke Olsson, VD på Viktoriainstitutet säger i ett pressmeddelande: "Vårt uppdrag är att föra ut kunskap på marknaden i form av innovationer. Detta projekt är ett lyckat exempel på branschöverskridande samverkan med stor affärspotential. Vi tror att detta projekt kommer att stödja den globala introduktionen av elfordon, vilket bidrar till ett samhälle med hållbar rörlighet."

Göteborg Energi är med och driver digitaliseringen av elbilsladdningens infrastruktur.

"Elbilar kommer att bli en nyckelkomponent både för ett hållbart samhälle och för smarta elnät. Vi är fast beslutna att göra elbilsladdning enkelt och på samma gång optimera användningen av elnätet, " säger Lotta Brändström, VD på Göteborg Energi.

Volvos Electric C30 har använts i projektet och utrustats med ELVIIS-systemet som består av kontrollpanel och mjukvara. Lennart Stegland, Vice President Electric Propulsion Systems, Volvo Car Corporation:
"Vår grundsyn är att en elbilsägare inte ska behöva avstå från några av de egenskaper som hon eller han förväntar sig av en lyxbil. Detta smarta system som innebär att elbilsägaren kan ladda i alla uttag, och automatiskt få laddkostnaden på sin egen elräkning, är ett utmärkt exempel på hur vi gör allt för att den dagliga användningen ska bli enklare för kunden."

Ericssons bidrag till projektet är att förstå och påverka hur befintliga och framtida mobilnät, tjänster och terminaler kan stödja nya affärsidéer och tjänster som gynnar samhället. Ericsson tillhandahåller IT- och kommunikationskompetens.

Viktiga punkter i projektet ELVIIS (Electric Vehicle Intelligent Infra Structure Summary) är:
• Det befintliga mobil- och elnätet används
•  Det finns en elmätare i fordonet som tillåter kontroll av laddningen, antingen omedelbart eller på ett schema som fastställs av föraren. Kostnaden för laddningen förs automatiskt över till elbilsägarens elfaktura.
• En flexibel modell som går att anpassa till olika marknader runt om i världen
• Projektet har finansierats av de fyra parterna samt Västra Götalandsregionen och Göteborg Energis forskningsstiftelse.

Uppdaterad: 2012-02-27
Dela