Hårdare krav för försäljning av hälsokost
Nu måste den som säljer hälsokost i EU ha vetenskapliga belägg för att påstå att produkterna har positiva effekter på hälsan. I vår kommer nya EU-regler som skärper kraven för hur företag får marknadsföra hälsokost. De nya reglerna ska skydda konsumenterna från att bli lurade. Det ska bli tydligare vilken mat och vilka produkter som faktiskt är bra för hälsan.
 
I maj 2012 antar EU-kommissionen en förordning om tillåtna hälsopåståenden. Kommissionen har upprättat en lista över vilka livsmedel som har positiva effekter på hälsan. Finns produkten inte med på listan får företag inte heller hävda att den har en viss effekt.
 
Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, har granskat över 40 000 hälsopåståenden från EU:s medlemsländer. I samråd med myndigheten har kommissionen sedan sammanställt en förteckning över godkända påståenden. Listan kommer att uppdateras allt eftersom.
 
Syftet med förordningen är att säkerställa att hälsopåståendena verkligen är sanna. Det ska också vara tydligt för konsumenten vilka effekter ett livsmedel har på hälsan.
 
Det är till exempel inte tillåtet att påstå att fullkornspasta sänker risken för hjärt- och kärlsjukdomar och att kosttillskott avgiftar kroppen. Ett annat vanligt påstående är att grönt te och torkade bär är bra för kroppen eftersom de innehåller antioxidanter som bland annat motverkar kroppens åldrande. Inte heller detta påstående har EFSA godkänt.
 
Den nya förordningen börjar gälla i maj och företagen har därefter sex månader på sig att ändra sina texter i marknadsföring och på förpackningar.
 
Av de påståenden som EFSA har granskat har över 90 procent underkänts. En av de få produkter som uppfyller kraven för vetenskapligt bevisade effekter är olivolja.
 
Redan 2006 beslutade ministerrådet och Europaparlamentet om en förordning som förbjuder hälsopåståenden om livsmedel, såvida de inte har godkänts av EU-kommissionen. Kommissionen har sedan fått i uppdrag att genomföra bestämmelserna. Det kallas för att kommissionen fått genomförandebefogenhet.
 
Det har tagit lång tid att genomföra reglerna. Alla medlemsländer har skickat in listor över hälsopåståenden till kommissionen som EFSA sedan gått igenom. Först nu är sammanställningen färdig och kommission kan anta förordningen över vilka påståenden som är godkända.

Källa: EU-upplysningen

Uppdaterad: 2012-06-27
Dela