Grönt jättekliv i Göteborgs Hamn: ytterligare ett rederi elansluter sina fartyg
Ytterligare ett rederi elansluter sina fartyg i Göteborg Hamn. Göteborgs Hamn var först i världen med att erbjuda elanslutning, något som minskar utsläppen av såväl koldioxid som skadliga partiklar.
Elanslutning innebär att fartygen stänger av motorerna vid kaj och använder el från land för att driva alla funktioner ombord. Koldioxidutsläppen minskar kraftigt och utsläppen av svaveldioxid, kväveoxid och partiklar reduceras till ett minimum. Dessutom ger elkraft från land en tystare hamnmiljö och en bättre arbetsmiljö ombord på fartyget.

Det är DFDS, med sex fartyg som går i tät linjetrafik till England och Belgien, som nu ansluter sig.

Nu när även DFDS Seaways elansluter sex fartyg innebär det att i princip alla fartyg som anlöper Göteborgs Hamns roro*- och passagerarterminaler stänger av motorn vid kaj — vilket också är hamnens mål fram till 2015.

— Tack vare DFDS investering är vi nära att uppnå vår kortsiktiga vision för elanslutning och fortsätter att ligga i framkant internationellt, säger Magnus Kårestedt.

När DFDS fartyg är uppkopplade, troligtvis i slutet av 2013, kommer 40 procent av alla fartygsanlöp i Göteborgs Hamn ha möjlighet till elanslutning. Det är en mycket hög andel internationellt sett. 30 000 ton koldioxid kommer att sparas årligen, varav DFDS satsning står för cirka 13 000 ton.

Stor investering i Älvsborg Ro/ro DFDS investerar totalt cirka 50 miljoner kronor för att förbereda de sex fartygen samt får tio miljoner i EU-bidrag. Göteborgs Hamn AB står för de landinvesteringar som krävs i Älvsborg Ro/ro, terminalen där DFDS lägger till. Ytterligare två kajer ska utrustas med landströmsanläggningar — en investering som uppgår till cirka 8-10 miljoner kronor.

Mer ekonomiskt intressant Elanslutning har blivit mer ekonomiskt intressant för rederierna sedan regeringen förra året sänkte skatten på el för fartyg från 28 öre per kilowattimme till symboliska 0,5 öre per kilowattimme.

* Roro, eller roll on/roll of, är last som rullas av och på godsfartyg som går på tät linjetrafik i norra Europa. Roro kallas ibland motorvägar till sjöss.

Uppdaterad: 2012-09-14
Dela