Göteborgsregionens hundra största företag
Klicka på bilden för att läsa rapporten
Under 2011 ökade antalet anställda i Göteborgsregionen med 11 500 personer. Flera av regionens största företag har nyanställt, men det är de allra minsta företagen som har ökat mest.
Enligt statistik som Business Region Göteborg har tagit fram med hjälp av Statistiska centralbyrån ökade antalet anställda i Göteborgsregionen med 11 500 personer under förra året. I slutet av 2011 uppgick det totala antalet anställda till 430 900 personer.
Listan över Göteborgsregionens hundra största privata arbetsgivare toppas, inte oväntat, av Volvo Personvagnar AB med sina drygt 11 000 anställda. Bland de tio största företagen var det Volvo Lastvagnar AB och Chalmers tekniska högskola AB som ökade mest i antal anställda — med 18 respektive 17 procent.

Det är just inom den privata sektorn som flest har anställts. Den största procentuella ökningen återfinns hos de mindre företagen med mellan en och fyra anställda. 2011 hade dessa företag 6 procent fler anställda än 2010.

- Detta visar vilken bredd vi har i vårt näringsliv. Både de stora och de små företagen är viktiga för regionen och det är glädjande att många har nyanställt under 2011. Att vi har 93 procent av rikets branscher inom regionen är också en styrka, säger Mårten Andersson, analytiker på Business Region Göteborg.

Göteborgsregionens tio största företag 2011 (antal anställda samt förändring i procent jämfört med 2010):

1. Volvo Personvagnar AB (11 025, 9 %)
2. Volvo Lastvagnar AB (4 075, 18 %)
3. SKF Sverige AB (2 725, -4 %)
4. Chalmers tekniska högskola AB (2 675, 17 %)
5. Volvo Information Technology AB (2 475, 0 %)
6. Ericsson AB (2 375, 0 %)
7. AstraZeneca AB (2 375, 11 %)
8. Posten Meddelande AB (2 075, -7 %)
9. Samhall AB (1 475, 3 %)
10. SCA Hygiene Products AB (1 425, 0 %)

För mer information kontakta:
Mårten Andersson, analytiker på Business Region Göteborg, tel: 031-367 62 11

Uppdaterad: 2012-02-27
Dela