Göteborgs Hamn i miljösamarbete med Rotterdam
Göteborgs Hamn har gått ihop med Europas största hamn, Rotterdams Hamn, i ett nytt samarbete. Syftet är att påskynda utvecklingen av flytande naturgas som fartygsbränsle.
Nu skriver de båda parterna under ett samarbetsavtal. Målet med samarbetet är att det ska gå att bunkra LNG, flytande naturgas, i de båda hamnarna när nya skärpta svavelregler träder i kraft från 2015.

Miljövinsterna med LNG är stora. Svavel- och partikelutsläppen minskar till nära noll, kväveutsläppen med 85-90 procent och nettoeffekten av minskade växthusgaser med 15-20 procent.

— Vi är extremt glada över att Europas största hamn har krokat arm med oss i denna viktiga fråga. Tillsammans kommer vi att ha ett mycket starkt erbjudande till marknaden, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

För att uppnå målet om LNG i de båda hamnarna 2015 krävs en snabb utveckling inom en rad olika områden. Det handlar till exempel om att bygga nödvändig infrastruktur i hamnarna samt att ta fram regelverk för hanteringen av LNG.

LNG är gas som kyls ner till flytande form och minskar därigenom 600 gånger i volym. Den är möjlig att transportera på fartyg, tåg och lastbil och kan därigenom också nå delar av landet som saknar gasnät. En LNG-terminal i Göteborg får betydelse inte bara för västkusten utan även för industrier i andra delar av landet där svensk basindustri står i begrepp att byta ut olja och kol.

Göteborgs Hamn är Nordens största hamn. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg. 26 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn

 

Uppdaterad: 2012-10-10
Dela