Göteborg internationell mötesplats för biogas
Bent Svensén
Bernt Svensén projektleder Biogas Highway — Waste to Energy från Business Region Göteborgs sida.  På programmet står bland annat talare från Kanada, Kina, Korea, Polen och Storbritannien. Vad har du för förväntningar på arrangemanget?
Vi gör en internationell utblick och vill förmedla en bild av vilka biogassatsningar som görs på de fem olika marknaderna och sondera vilka affärsmöjligheter som öppnas upp för västsvenska hållbarhetslösningar.

Tillsammans med Enterprise Europe Network, som ju vi på BRG är värdorganisation för, arrangerar vi matchmaking där företagen kan gå vidare och prata mer konkret med de parter som är intressanta för just dem.

Det blir förstås mer möjligheter för dem som är med vid den mottagning vi anordnar efter seminariet att ta reda på ännu mer under mer informella former. Man ska inte underskatta vikten av spontana samtal och möten. De kontakterna kan leda till mycket spännande.

För de internationella delegaterna finns även studieturer inplanerade.
Vad ska de få se?

Västsverige är en pionjär inom biogasområdet internationellt sett, och framför allt då inom två områden. Det ena är produktion, förgasning, och det andra är flytande biogas, då i kombination med lastbilar för flytande biometan som möjliggör biogas som drivmedel för långa transporter.

Kommer Biogas Highway — Waste to Energy att få uppföljare?
Det får vi naturligtvis utvärdera tillsammans med arrangörerna av VA-mässan. Men spontant tycker jag det är intressant att se om man kan internationalisera våra mässor mer, för här finns gott om intressanta hållbara lösningar som skulle kunna få större spridning.

Vad mer är på gång för BRGs del när det gäller hållbarhet och internationella satsningar?

Vi kommer under oktober erbjuda företag inom området energieffektiva fastigheter att visa sina lösningar på plats i Milano. Det är en uppföljning på ett samarbete som vi dragit igång i och med att Milano arrangerar Världsutställningen, eller World Expo, 2015. Inför det planerar man i staden en hel del renoverings- och nybyggnadsprojekt där man visat stort intresse för västsvenskt kunnande.

I november är det dags för svenska fjärrvärmelösningar att gå på export till London. Man har från London  visat intresse för fjärrvärme och energieffektivisering. Detta arrangerar vi tillsammans med London Greater Area, Exportrådet och Sustainable Business Hub i Skåne.
Mer info>>

Uppdaterad: 2012-09-19
Dela