Göteborg - europeisk förebild inom entreprenörskap
Anna-Lena Johansson, chef Företagsutveckling på BRG
Anna-Lena Johansson representerade Göteborgsregionen när EU-projekt om entreprenörskap redovisades.
Den 24-27 oktober arrangerades World Entrepreunership Forum (WEF) i Lyon, en think-tank startad för fem år sedan med målet att sammanföra entreprenörsinriktade företagsledare, akademiker, forskare och politiker från hela världen. BRG var på plats.
Anna-Lena Johansson, chef för Företagsutveckling på Business Region Göteborg, var på plats i Frankrike tillsammans med 200 deltagare från ett sextiotal länder runt om i världen.

Varför var Business Region Göteborg med i Lyon?
Vi har deltagit i ett treårigt EU-projekt som heter Imageen. Syftet har varit att de sju deltagande regionerna (Turin, Lyon, Birmingham, Warszawa, München, Granada och Göteborg) ska ta del av varandras goda exempel på hur man arbetar med nyföretagande och entreprenörskap. Det har varit ett sätt att både lära och lära ut - att inspireras och inspirera i frågor som handlar om ökat nyföretagande, att få företag att växa och företagare att våga satsa. Projektet presenterade sin slutrapport under forumet och det hölls en workshop där jag presenterade vad Business Region Göteborg erbjuder företag med tillväxtambitioner.

Och vad gör vi här som är bra?
Till företag som vill växa har vi Expedition Framåt, ett tillväxtprogram där vi erbjuder rådgivning, kompetensutveckling och mötesplatser för framförallt mindre företag. För dem som vill starta egen verksamhet har vi Mind your own business, som är ett nystartskontor som erbjuder kostnadsfri vägledning och tips för de som vill förverkliga sin affärsidé. 

Var hämtar Göteborgsregionen sin inspiration?
Från företagen och deras behov. Vi inspireras även av Manchester, den klassiska industristaden, som numera genom satsning på kreativa näringar är en uppmärksammad kunskapsstad, och just Lyon som tagit ett helhetsgrepp om nyföretagarfrågor.

Och vem lär av Göteborgsregionen?
Många, vågar jag nog säga utan att ta till överord. I Imageenprojektet har alla regioner fått välja att gå vidare med var sitt gott exempel; så kallade best practices. Tre av de sju valde exempel från Göteborsregionen. Både Lyon och Granada valde att titta närmare på Expedition Framåt och Warsawa valde Mind your own business. Det känns oerhört roligt att vi är en förebild för andra.

Mer info om hur BRG arbetar med företagsuteckling »
Mer info om Imageen-projektet »
Mer info om World Enterpreneurship Forum »

Uppdaterad: 2012-10-29
Dela