Fortsatt befolkningstillväxt i Göteborg
De senaste årens höga befolkningstillväxt håller i sig.  Förra året fick Göteborg över 6600 nya invånare, trots att antalet nyfödda minskade. Det är istället inflyttning som står för ökningen och Göteborg har nu 520 358 invånare, skriver vartgoteborg.se.
- Tidigare låg befolkningsökningen på runt 3 000 till 4 000 personer per år, men de senaste fyra åren har det ökat rejält, och det höll i sig 2010. Då ökade vi med 6 632 personer, eller 1,3 procent, så nu är vi totalt 520 358 göteborgare, säger Lutz Ewert, utredningsledare på specialiststaben för Samhällsanalys och statistik på Stadsledningskontoret, till vartgoteborg.se
 
Statistiken kommer från Västra Götalandsregionens databas Västfolket. I slutet av den här månaden väntar man exakt statistik över förra årets befolkningsförändringar från Statistiska Centralbyrån, där man tydligare kan urskilja in- och utflyttning och exakt antal födda och avlidna under året.

Siffrorna pekar på att antalet födda barn har minskat för första gången på 2000-talet, vid årsskiftet var det 7 284 barn som ännu inte fyllt ett år, jämfört med 7 615 barn vid samma tid förra året. Att antalet nyfödda minskat ses som ett anmärkningsvärt trendbrott eftersom barnkullarna tidigare hela tiden blivit större och i sin tur påverkat köerna till förskoleplatser som blivit allt längre, skriver vartgoteborg.se.

Men den stora inflyttningen till Göteborg  gör att det totala invånarantalet ändå stiger. Stadsdelarna Centrum och Lundby ökar mest, med över 1200 invånare vardera. Lägst ökning har Majorna-Linné med strax under 200 nya invånare.  Enligt Lutz Ewert finns det ett  par förklaringar till skillnaderna i ökning.

- I Majorna-Linné sker ju inget byggande, men det gör det ju i till exempel Lundby och då blir det naturligt en ökning av antalet invånare där. I Centrum byggs det också, men där rör sig framförallt hela tiden gigantiska flyttströmmar av studenter, och ibland bor de stora gäng tillsammans vilket gör att invånarantalet kan öka oväntat mycket där, säger han till vartgoteborg.se.

Uppdaterad: 2012-02-03
Dela