Företagslots i Göteborg - ny service lanseras under hösten
Sam Friberg är ny företagslots i Göteborg
Sam Friberg är ny företagslots i Göteborg.
Här är Göteborgs Stads blivande företagslots. Sam Friberg heter han som ska underlätta för företag - framförallt små och medelstora - i deras kontakter med kommunen. Tanken är att på så vis bidra till ett bättre företagsklimat, en process som Business Region Göteborg har ansvaret för att driva.
Vad kommer du att hjälpa företagen med?
— Jag ska underlätta för företag, framförallt små och medelstora, i deras kontakter med kommunen.

Det kan handla om kommunala tillstånd, hjälp att hitta rätt blanketter, samordning av kontakter med olika förvaltningar eller allmän företagsrådgivning. Det handlar mycket om att förenkla och att ge en tydlig bild av hur myndighetsutövning fungerar och om att lotsa
företagen till rätt förvaltning och rätt person.

Varför behöver Göteborg en företagslots?
— Göteborgs Stad vill göra det enklare att driva företag och genom att inrätta den här tjänsten förbättrar man servicen gentemot företagarna. Detta sker i nära samverkan med förvaltningarna och stadens nya Kontaktcenter. Tillsammans har vi målet att förbättra företagsklimatet i kommunen och på så sätt öka tillväxten.

Vad har du för bakgrund?
— Jag har teknisk och ekonomisk bakgrund och har jobbat med försäljning och marknadsföring i den privata sektorn i över 25 år. De
senaste tolv åren har jag jobbat med information och affärsutveckling på Business Region Göteborg.

Vilka egenskaper har du som gör dig till en bra lots?
— Det här jobbet kräver att man är en aktiv lyssnare och det tycker jag att jag är. Jag är kreativ och försöker alltid hitta lösningar på problem. Jag är målinriktad och mån om att följa upp och hålla kvar kundkontakter. En helhetssyn är viktig och jag kommer att lyssna och ta hänsyn både till företagen och förvaltningarna. Dessutom har jag humor, vilket jag tror är viktigt.

Vad ser du mest fram emot i din nya roll?
— Jag brinner för små och medelstora företags utveckling och ser fram emot att hjälpa dem att få en tydligare och smidigare hantering av sina ärenden. Jag vill också öka medvetandet för hur viktiga dessa företag är för Göteborg.

Hur får man tag på dig?
— Jag sitter på Business Region Göteborg på Norra Hamngatan 14 och tjänsten företagslots lanseras under hösten. Men redan nu kan man mejla mig här>>.

Uppdaterad: 2012-10-01
Dela