Förenklade regler i nya forskningsprogrammet
Horizon 2020
Förenklingsbehovet inom forskningsprogrammen har diskuterats länge och det är nu som chansen finns att genomföra förändringar för den kommande sjuårsperioden. EU-kommissonen har lagt fram till förslag till Europeiska Rådet som nu har enats kring vad som ska förenklas.
EU-kommissionens ursprungsförslag till förenklade finansieringsregler ger stora förenklingar jämfört med dagens FP7-regler. Två typer av projekt föreslås:
  • forskningsprojekt (som också kan innehålla innovationsaktiviteter) och
  • marknadsnära projekt, motsvarar tidigare projekt inom CIP-programmet.

Förenklingsförslaget innebär bland annat att:

  • Arbetet med att skriva ansökningar blir mindre tidskrävande.
  • Antalet felaktiga redovisningar av indirekta kostnader försvinner
  • Validering av vilken typ av deltagare som ingår i forskningsprojekten behövs inte eftersom alla har samma ersättningsnivå.
  • Tiden mellan ansökan och besked om beviljande respektive utbetalning förkortas.
  • Det krävs mindre omfattande efterkontroller.

Det blev en lång och intensiv debatt i Rådet innan man kunde enas. Det var viktigt att man kunde ta beslut och därmed visa att forskningsministrarna kan enas om vad man vill uppnå inför de förhandlingar som kommer att ske om EUs totala budget i slutet av november. Det var också viktigt för att ge signal till Europaparlamentet att Rådet nu står enat.
 
I korthet har Rådet enats om att gå på EU-kommissionens linje om förenklingar och accepterat modellen med 100% av direkta kostnader i forskningsprojekten och 70% i marknadsnära projekt. Rådet enades också om att höja nivån från 20% till 25% för indirekta kostnader. Förslaget innebär således samma finansieringsnivå för alla deltagare och samtliga aktiviteter i ett och samma projekt förutom i de marknadsnära projekten där icke vinstdrivande organisationer kommer att få möjlighet till 100% finansiering.
 
EU-kommissionen meddelade också att man kommer att förtydliga vilka indirekta kostnader som kan anses hänföras till direkta kostnader, t ex utnyttjande av dyr infrastruktur. Detta kommer förhoppningsvis att lindra effekten för de organisationer som i FP7 använder en fullkostnadsmodell.

Källa: Vinnova
 

Uppdaterad: 2012-10-30
Dela