Flera aktuella utlysningar för företag att söka
FoU-kortet är en aktuell utlysning för företag
Nu har företag i Västsverige möjlighet att få extra stöd för forskning och utveckling genom så kallade FoU-kort. Stödet ges till projekt och utvecklingsinsatser som kan stärka företagets internationella konkurrenskraft och bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion. Just nu finns även flera aktuella EU-utlysningar ute, samt Miljödriven Tillväxt.

FoU-kortet:


Under 2012 har små och medelstora företag i Västra Götaland möjlighet att få extra stöd för forskning och utveckling genom så kallade FoU-kort. Stödet ges till projekt och utvecklingsinsatser som bland annat ska stärka företagets internationella konkurrenskraft och bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.

Det finns två olika typer av FoU-kort:
FoU-kort Avancerat: Max 500.000 kr. Utlysningsperiod: 17 september - 31 oktober.

FoU-kort Bas: Max 50.000 kr. Till FoU-kort Bas kan man skicka in ansökningar löpande under året.

Mer info om FoU-kortet»

Miljödriven tillväxt


Tillväxtverkets program Miljödriven Tillväxt erbjuder svenska små och medelstora företag möjlighet att stärka sin konkurrenskraft, utveckla sina affärer och öka sin försäljning av varor och tjänster på de miljödrivna marknaderna. Under 2012 finns 30 miljoner kronor att söka.

Ansökningsperiod 2 löper mellan 17 september och 30 oktober 2012. Ansökningsperiod 1 har redan varit.

Mer info om Miljödriven Tillväxt»

Aktuella EU-ansökningar:


Här är några utlysningar som fortfarande har öppet:

Eurostars | Program som ska ta innovationer till marknad snabbare. Löpande ansökningar under året.
 
Media Mundus | Stödprogram för samarbeten mellan europeisk filmbransch och bransch i tredje land inom områdena utbildning, distribution, marknadsaktiviteter och spridning av audiovisuella verk

Life+ | Finansieringsprogram för miljöprojekt.

Marco Polo |  Stöd till insatser som minskar vägtransporter och istället väljer alternativa transporter.

Du vet väl att Business Region Göteborg är värdorganisation för Enterprise Europe Network, EEN? Här får du bland annat svar på frågor som rör EU och företagande, kostnadsfritt.

Till EEN»

Uppdaterad: 2012-09-25
Dela