FAQ om Horizon 2020
Det nya forskningsprogrammet för EU, Horizon 2020, har utformats under en längre period. För EU är forskning och innovation en viktig del för att öka tillväxten och för att hålla en fortsatt hög nivå av forskning och innovation inom EU så bidrar EU med finansering genom programmet.

Tanken är att finansieringen sker i tre olika steg som täcker hela processen från innovation till kommersialisering.

Fler frågor och svar kan du själv hitta på EU-kommissionens hemsida.

Uppdaterad: 2012-10-27
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.