FAQ om Horizon 2020
Det nya forskningsprogrammet för EU, Horizon 2020, har utformats under en längre period. För EU är forskning och innovation en viktig del för att öka tillväxten och för att hålla en fortsatt hög nivå av forskning och innovation inom EU så bidrar EU med finansering genom programmet.

Tanken är att finansieringen sker i tre olika steg som täcker hela processen från innovation till kommersialisering.

Fler frågor och svar kan du själv hitta på EU-kommissionens hemsida.

Uppdaterad: 2012-10-27
Dela