Exportsatsning på kvinnliga entreprenörer
Foto: Barry Li
Turn International är en ny satsning som riktar sig till företag som ägs och drivs av kvinnor i Västsverige. Det ettåriga projektet vill genom kvalificerade och riktade insatser hjälpa företagen att växa genom internationell handel. Intresset har varit stort och uppstartsmötet var fullsatt.
Bland talarna för dagen fanns handelsminister Ewa Björling som invigde projektet.

— Det är väldigt inspirerande att se att så många engagerade kvinnor vill satsa på den europeiska marknaden, säger Ulrike Firniss, chef för Enterprise Europe Network som tillsammans med Exportrådet står bakom satsningen.

Nu går projektet in i fas två där ett 30-tal kvinnor får en mer grundlig genomgång av sitt företag och i sista fasen kommer tio företagare att få hjälp med konkreta åtgärder för att ta sina varumärken utomlands.

Västsverige är en av landets främsta exportregioner och genom Turn International vill man säkerställa att fler framgångsrika exportnäringar växer fram.  Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen är huvudfinansiärer för projektet som ingår i regeringens program Främja kvinnors företagande.

Handelsminister Ewa Björling inviger
Turn International. Foto: Barry Li
Uppdaterad: 2012-02-23
Dela