Pressinbjudan 2012-02-15
Nu går startskottet för en ny satsning på kvinnligt företagande i Västsverige — Turn International.  På fredag inviger handelsminister Ewa Björling projektet, som fokuserar på företag som vill växa internationellt.
Enterprise Europe Network och Exportrådet står tillsammans bakom satsningen, som vänder sig till företag som ägs och drivs av kvinnor. Genom kvalificerade och riktade insatser ska de få hjälp att växa genom internationell handel.

Exporten är viktig för Sverige och Västsverige och genom Turn International vill man säkerställa att fler framgångsrika exportnäringar växer fram.  Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen är huvudfinansiärer för projektet, som pågår under ett år. Över 70 företag har anmält sig till uppstartsmötet.

Välkommen!

Dag: Fredag 17 februari
Tid: 9.30-13.00
Plats: Chalmerska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg

För mer information kontakta:
Ulrike Firniss, Enterprise Europe Network vid Business Region Göteborg, tel: 031-367 61 77

Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network (EEN) är ett europeiskt nätverk som hjälper små och medelstora företag att bättre nyttja den inre marknaden. Nätverket finns representerat på över 600 kontor i 48 länder, främst i Europa. EEN ger kostnadsfri rådgivning och information inom frågor som rör EU och den inre marknaden. EEN hjälper också företag att hitta samarbetspartners i Europa.
Mer info: www.enterpriseeuropewest.se

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.

Uppdaterad: 2012-02-15
Dela