EU utlyser annonseringstjänster
Europaparlamentets informationskontoret i Sverige och Europeiska kommissionens representation i Sverige publicerar ett interinstitutionellt öppet förfarande Nr COMM/04DGCOMM/AWD/2012/184/48 för tillhandahållande av annonseringstjänster i form av annonser för både tryckta och digitala medier.

Meddelande om upphandling är offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning, S-serien, Nr S111, den 13 juni 2012. Intresserade aktörer uppmanas ta del av offentliggörandet.

Specifikationerna och övrig dokumentation för den aktuella upphandlingen kan laddas ner här.

Sista dag för inlämnande av anbud är den 20 augusti 2012 kl. 17.00.

Uppdaterad: 2012-06-27
Dela