En majoritet av göteborgarna vill bo miljösmart

Foto: Kvillebäcken
65 procent av göteborgarna vill bo miljösmart. Dessutom vill 50 procent bo så att de kan välja bort bilen. Det visar en ny undersökning som genomförts på initiativ av Kvillebäcken. Nu kan också göteborgarna själva vara med och påverka Kvillebäckens framtid genom att tycka till på stadsdelens Facebooksida.
- Tre av fyra göteborgare vill bo centralt. Men samtidigt vill nästan nio av tio ha nära till grönområden. Det gör att staden ställs inför en stor utmaning i arbetet med att förvandla Backaplansområdet till en del av Göteborgs city. För att möta göteborgarnas intresse planerar vi för att invånarna i Kvillebäcken ska kunna leva miljösmart och det satsas stort på ett tillskott av grönytor, säger Erica Bengtsson, Miljösamordnare på Älvstranden Utveckling i ett pressmeddelande.

I februari genomfördes en undersökning som kartlade vad göteborgarna värdesätter när de väljer bostad. Undersökningen togs fram på uppdrag av Göteborgs nya stadsdel Kvillebäcken och resultatet visade tydligt på en ökad miljömedvetenhet.

54 procent ansåg att effektsmarta byggnader med fjärrvärmedrivna vitvaror är viktigt vid val av boende. Och 71 procent tyckte att det är viktigt med effektiv insamling av avfall.

Ända sedan planeringsstadiet av Kvillebäcken har miljöambitionerna varit högt ställda.

Stadsdelen ska bli den första i Göteborg som byggs efter stadens nya tuffa miljökrav och dessutom kommer samtliga lägenheter att silvercertifieras enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad.

I Kvillebäcken ska det även vara enkelt för invånarna att kunna leva miljösmart. Det innebär bland annat att trafik och bebyggelse anpassas till ett mer hållbart ekologiskt samhälle, där människor exempelvis inte är beroende av biltransporter.

Business Region Göteborg och affärsområdet Affärsdriven Miljöutveckling har fått uppdrag från Delegationen för Hållbara städer att bygga upp en innovationsplattform i Nya Kvillebäcken. Tanken är att hela den nya stadsdelen ska kunna fungera som en demoanläggning där miljösmarta lösningar kan testas i praktiken och visas upp.  

Mer info om Kvillebäcken>>
Mer info om Affärsdriven Miljöutveckling>>

Uppdaterad: 2012-03-09
Dela