E-handel i Europa
Tack vare EU:s inre marknad har det blivit mycket lättare för Europas konsumenter att handla på nätet i andra EU-länder. Men ibland fungerar det inte som ska, leveransen krånglar eller så är det fel på varan. För en privatperson kan en rättslig process för att få rätt gällande den beställda varan bli både tidsödande och krånglig. Men det finns en lösning! Lösningen är den europeiska småsmålförfarandet.
Detta som kan användas för att lösa gränsöverskridande tvister i mål som rör högst 2 000 euro. Förfarandet har funnits sedan den 1 januari 2009, men det har inte använts så mycket, främst på grund av att den europeiska domarkåren inte har känt till denna möjlighet. Detta är något som EU-kommissionen tänker ändra på.

– EU-länderna måste se till att deras domstolar känner till förfarandet, så att de kan hjälpa konsumenterna att hävda sin rätt, säger kommissionens vice ordförande Viviane Reding, som ansvarar för rättsliga frågor.

På hemmamarknaderna uppger 20 procent av de europeiska konsumenterna att de har stött på problem de senaste 12 månaderna när de har köpt en vara eller tjänst. För att öka kunskapen om vilka regler som gäller vid gränsöverskridande handel kommer EU-kommissionen att dela ut handböcker till domare och konsumenter samt ha ett närmare samarbete med domstolarna.

– De europeiska konsumenterna ska känna sig trygga när de köper varor och tjänster på den inre marknaden. De ska inte behöva ta några extra risker. Om det blir problem ska de kunna hävda sin rätt i domstolarna i EU snabbt och enkelt, säger Viviane Reding.

POSTADRESS
Business Region Göteborg AB
Box 111 19
411 14 Göteborg
Besöksadress
Norra Hamngatan 14, 1 tr

Telefon: +46 31 61 24 02
Fax: +46 31 61 24 01
E-mail