Dags för näringslivet i nordost att växa
Det var fullsatt när en kartläggning av näringslivet i nordöstra Göteborg presenterades i början av februari.
- Den starka viljan att växa är det som slår mig mest, säger Pär Abrahamsson som är näringslivsutvecklare i projektet Utveckling Nordost.
 
Intresset var stort när kartläggningen presenterades av vilka de 3 600 företagen är i nordost, hur de ser på framtiden och vad de behöver för att växa. Undersökningen visar på en stor mångfald — det skiljer sig mycket åt när det gäller vilka företagsformer som finns och vilka inriktningar företagen har.

Majoriteten av företagen tycker att den största fördelen med nordost är läget. Nackdelen, enligt de flesta, är att de upplever att det är otryggt. Flera säger exempelvis att det inte finns tillräckligt med lampor vid spårvagns- och busshållplatser.

 
Snart öppnar ett småföretagarcenter i Bergsjön
Men hela 70 procent av företagen har som mål att växa. Samtidigt upplever företagarna att det är svårt att driva företag rent praktiskt och att de saknar nätverk där de kan träffa andra, framförallt i Bergsjön. För att kunna ge mer stöd öppnar därför snart ett center för småföretagare i Utveckling Nordosts lokaler på Rymdtorget i Bergsjön. Där ska Business Region Göteborg anställa två personer som kan erbjuda hjälp på flera olika språk.
 
- Vi hoppas att många ska få det stöd de behöver på vårt nya center, säger Pär Abrahamsson. Nordost är viktigt för tillväxten i hela Göteborg och här finns många resurser som vacker natur, gott om mark och ung arbetskraft,
 
Mikael Ljungberg representerar en av de största arbetsgivarna i nordost, International Färg i Angered. Han pekar på flera faktorer som betyder mycket för utvecklingen i nordost, till exempel goda transportmöjligheter och kommunikationer, att det byggs olika slags bostäder också utanför Angered centrum, att skolor och fritidshem är bra liksom annan kommunal service samt att människor känner att de är trygga.
 
Liksom så många andra företag i nordost, har International Färg som mål att växa. Det går bra för företaget, som haft flera rekordår på varandra, men verkligheten är tuff och alla har många utmaningar framför sig. Både i nordost och övriga Göteborg.
 
- Tack vare kartläggningen, vet vi vilka behov företagen har i nordost, konstaterar Pär Abrahamsson. Nu ska vi specialanpassa det stöd som vi kan erbjuda under resten av projektperioden så att fler kan växa.

Uppdaterad: 2012-02-06
Dela