Cryptango AB, Nationell Vinnare av Framtidens Innovatör
Hassan Jalal VD, Cryptango
Hassan Jalal, VD Cryptango
Cryptango AB blev Nationell Vinnare av Framtidens Innovatör. De gick vidare som länsfinalister i Västra Götalands län för Framtidens Innovatör prestigefulla pris och vann i Sverigefinalen i Stockholm
Cryptango har startats i ett samarbete mellan Encubator har Informasic. Encubator är en inkubator som förverkligar högteknologiska idéer tillsammans med Chalmers School of Entrepreneurship. Informasic är en en kontraktsutvecklare som utvecklar kundanpassade inbyggda system för att ge olika produkter ökad funktionalitet och konkurrenskraft.
Under 2010 tecknades ett avtal mellan Encubator och InformAsic att starta ett projekt för att utvärdera möjligheterna för ett nytt bolag inom marknaden för säker trådlös kommunikation. Detta projekt har blivit så framgångsrikt att det har ombildats till bolaget Cryptango AB.
Cryptango utvecklar säkerhetslösningar för trådlös kommunikation, men erbjuder även sina kunder kunskapsuppbyggnad i form av seminarier och konsultation. Xcrypt är den första produkten i en rad som lanseras.

Cryptango kan med sin nya produkt Xcrypt enkelt addera hög säkerhet till trådlösa förbindelser oavsett om det är vid nya installationer eller om det är för att skydda redan befintlig kommunikation. Och för att få en god säkerhet krävs det inte endast att man krypterar kommunikationen, utan det krävs även att man kan identifiera (autentisera) både sändare och mottagare, för att undvika en sk "man-in-the-middle-attack. Båda dessa funktioner finns i de nya Xcrypt-produkterna.

Erik-Wilhelm Graef Behm
IT Centrum Väst @ Business Region Göteborg

POSTADRESS
Business Region Göteborg AB
Box 111 19
411 14 Göteborg
Besöksadress
Norra Hamngatan 14, 1 tr

Telefon: +46 31 61 24 02
Fax: +46 31 61 24 01
E-mail