Business Region Göteborg driver regionala näringslivsfrågor i Almedalen
I år stärker Business Region Göteborg sin satsning under Almedalsveckan på Gotland jämfört med tidigare år.
— Detta är ett bra tillfälle att få upp de viktiga nationella frågor som vi hanterar i Göteborgsregionen på den svenska agendan, säger vd Patrik Andersson.
Business Region Göteborg (BRG) kommer från måndag 2 juli till och med torsdag 5 juli bland annat att arrangera sex seminarier i Visby på följande teman:

 
Vem kommer att leverera fordonsbranschens smartaste fordon?
Framtidens fordon — en smart telefon? Här diskuteras hur fordonsbranschen möter framtidens konsumenter och vem som kommer att leverera branschens smartaste fordon.

 
Vad behövs om den gröna bilen ska rulla?
Volvo toppar miljöbilregistreringen men vad krävs för att Sverige ska bli oljeoberoende?
Här diskuteras hur kemiföretag och deras kunder, högskola, science centers och samhället tillsammans ska uppnå visionen om en kemiindustri där fossila råvaror ersatts med förnybara till år 2030.

 
Biogas för tunga transporter — ett nationellt vägval.
Hur kan man forma långsiktiga spelregler för en fossiloberoende tung transportsektor och vilken nytta för samhället och klimatet kan det skapa? Här diskuteras hur Västsverige tar initiativ för att nya tekniklösningar ska kunna kommersialiseras och hur omställningen kan leda till minskad klimatpåverkan, fler arbetstillfällen och ökad export.
 
Hur kan svensk export av miljöteknik stärkas — och vilken roll ska staten ha?
Kan Sverige bli världsbäst på export av miljöteknik? Här presenterar Näringsdepartementet Sveriges strategi för miljöteknikexport. Föreningen Svensk miljöteknik och BRG beskriver hur man samarbetar med andra regioner i denna fråga.

 
Smarta nät eller smarta användare — vem representerar användarna när det smarta nätet byggs?
Många pratar om användarflexibilitet när det gäller smarta nät men vem pratar egentligen med användarna, det vill säga allt från stora företag till enskilda hushåll? Här diskuteras hur användarnas möjlighet att spara energi och att minska kostnader är beroende av framtidens marknad och policy för smarta nät.

 
Hur kraftsamlar vi för att få fler nya företag och fler företag som överlever?
Vad kan Lyon lära oss om att starta eget? Här presenteras hur Frankrikes näst största stad gjort det lätt att skapa nya företag och vilka de franska erfarenheterna är efter tio år.

 
Patrik Andersson ser möjligheter i att många grupper möts i Almedalen:

 
— Vi mobiliserar företrädare för näringslivet, akademin och politiken för att driva regionala näringslivsfrågor. Utgångspunkten är att Göteborgsregionen skall vara platsen för människor att förverkliga framtidens idéer. Under den här veckan skapar vi både dialog och möjlighet att inspireras och lära av andra.

 

 

 
BRG del av Västsvenska Arenan

 
BRG ingår som en av fem parter i samarbetet kring den Västsvenska Arenan under Almedalsveckan. Övriga parter är Chalmers, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren.

 
BRG är också värd för en frukost, tisdagen den 3 juli, med tema grön kemi och biobaserade produkter — ett exempel på våra västsvenska styrkeområden. Då bjuder vi på en hållbar frukost med oljeprovning. I biodrivmedel för fordon ingår numera såväl tallolja som rapsolja. Går det att särskilja dem från vanlig matolja bara på doften? Frukosten är ett tillfälle att träffa BRG:s vd Patrik Andersson som är på plats.

 

 

 
Mer information:

 
Anders Johansson, presskontakt, 0706-01 16 63
anders.johansson@goteborg.com

 
Karin Eriksson, marknads- och kommunikationschef, 0707-22 56 14
karin.eriksson@businessregion.se

 
www.businessregion.se  |  www.businessregion.se/almedalen2012

Uppdaterad: 2012-06-27
Dela