BRG:s kunder alltmer nöjda
Business Region Göteborgs kunder är mycket nöjda med bolagets verksamhet. Kunderna har dessutom blivit mer nöjda jämfört med tidigare år. Under höstens mätning av Nöjd-Kund-Index (NKI) svarade 744 kunder och betyget ökade från 67 till 72, vilket räknas som ett starkt resultat.
Allra högst betyg får BRG inom kategorin service och här får frågor om bemötande och tillgänglighet mycket höga värden. Men även frågor som rör BRG:s måluppfyllelse och tjänster
fick goda resultat.

Vi vill tacka alla som har svarat och som därmed bidragit till vårt förbättringsarbete. Vi kommer att utveckla vårt kundfokus i alla verksamheter under 2012 och självklart är vårt mål att få ett ännu bättre resultat vid nästa mätning.
 

Uppdaterad: 2012-04-12
<< FÖREGÅENDE 
Dela